Användarvillkor för
”Burton Snowboards lojalitetsprogram First Chair”

Av
Burton Sportartikel GmbH,
registrerat på Innsbruck Regional Court, Reg. Nr FN 036186s,
Företagsadress: Hallerstr 111, AT 6020 Innsbruck, Österrike
(nedan kallad ”Burton”)

 1. Program/användarvillkor
  1. Burton Snowboards lojalitetsprogram First Chair (nedan kallat ”programmet”) erbjuds av Burton till de kunder som gör köp på Burton-ägda flaggskeppsbutiker (nedan kallade ”butiker”) och via försäljningskanalen online på www.burton.com/at/en, samt alla respektive europeiska landsdomäner och språk (nedan kallade ”webbplatsen”). Programmet gäller inte inköp som görs i partnerbutiker.
  2. Burton erbjuder särskilda rabatter och förmåner för berättigade inköp i butik och online på www.burton.com/at/en, enligt beskrivningen häri, samt ytterligare erbjudanden som kan förlängas från en tidpunkt till en annan.
  3. Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Användarvillkor”) utgör den avtalsenliga grunden mellan medlemmarna i programmet (nedan kallade ”medlemmar”) och Burton avseende medlemskap i programmet. För tydlighetens skull regleras inköpen av varor eller tjänster i Burtons regler och villkor.
  4. Medlemskap kräver att dessa regler och villkor aktivt godkänns av den deltagande medlemmen i början av medlemskapet, antingen online eller skriftligen i butik.
  5. När medlemmar deltar i programmet eller besöker en Burton-webbplats (www.burton.com/at/en) omfattas de också av dessa webbplatsers regler och användarvillkor. I händelse av konflikt mellan dessa användningsvillkor och regler och villkor för den tillämpliga Burton-webbplatsen ska dessa användarvillkor gälla.
  6. Genom att godkänna användarvillkoren samtycker medlemmen till att vara bunden av dessa användarvillkor och de regler, föreskrifter, riktlinjer och förfaranden avseende programmet som återfinns häri.
  7. Burton förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som bryter mot något användarvillkor från programmet.
 2. Ändring av dessa villkor och programmet
  1. Burton förbehåller sig rätten att på eget bevåg ändra eller redigera dessa användarvillkor eller någon policy, vanliga frågor eller riktlinjer som gäller programmet, helt eller delvis, eller när som helst avsluta programmet efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.
  2. Samtliga medlemmar ansvarar själva för att hålla sig informerade om programmets regler och villkor. De aktuella användarvillkoren finns tillgängliga på Burtons webbplats. Om Burton skulle komma att ändra dessa användarvillkor kommer de att informera medlemmarna via e-post och genom att publicera ett ändringsmeddelande på webbplatsen. Varje medlem är skyldig att omedelbart uppdatera ändringar av kontots e-postadress. Om en medlem inte uppdaterar sin e-postadress och därför inte får ett uppdateringsmeddelande, ska de ändrade användarvillkoren bedömas som godkända senast när nästa berättigade inköp görs.
  3. Om medlemmen inte invänder skriftligen inom en period av 14 (fjorton) dagar från mottagandet av meddelandet om ändring, ska de ändrade användarvillkoren anses vara accepterade. Vid en eventuell invändning ska medlemmen lämna programmet inom 30 (trettio) dagar från datumet då invändningen gjordes. Under denna period kan medlemmen använda de poäng och förmåner som redan intjänats. När medlemmen lämnar programmet kommer alla oanvända poäng på medlemskontot att löpa ut och dessa kan därmed inte längre lösas in. Från och med uppsägningsdatumet har personen i fråga inte längre någon rätt till förmåner från programmet.
 3. Medlemskap och konto
  1. Medlemskapet är kostnadsfritt. Prenumerationen på medlemskapet kräver inte något köp av en produkt eller tjänst.
  2. Medlemmar måste vara minst 18 år och bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK), Schweiz eller Norge. Programmets medlemskap är begränsat till konsumenter. Företag, anställda hos Burton och deras närmaste familjemedlemmar (närmsta anhöriga) är inte berättigade för medlemskap.
  3. För att gå med i programmet och därmed bli medlem, besök www.burton.com/at/en och följ instruktionerna för att skapa ett konto. När du skapar kontot måste du välja alternativet att delta i programmet. Detta kräver ett Burton.com-konto. När du skapar ett konto måste du ange följande information:
   1. Förnamn, efternamn, postnummer, e-postadress och lösenord.
   2. Valfritt (frivilligt): Födelsedag (månad, dag). Du måste uppge din födelsedag om du vill få födelsedagserbjudanden. Om du inte uppger födelsedagsinformation kommer du inte att få någon födelsedagsbonus.
  4. En aktuell, giltig e-postadress krävs för att en medlem ska kunna skapa ett konto, delta i programmet och erhålla poäng i samband med programmet.
  5. Om en användare redan har ett konto på Burton.com kan hen registrera sig för programmet genom att logga in med sina kontouppgifter på burton.com och markera rutan ”Registrera mig” under fliken ”First Chair” i kontots navigeringsmeny.
  6. Medlemmar får endast ha ett medlemskonto och enbart för personligt bruk. Poäng, belöningar och själva kontot kan inte överlåtas till tredje parter (t.ex. familjemedlemmar eller vänner), och får i synnerhet inte säljas, ges bort, överföras eller tilldelas.
  7. Members must always keep their personal information on their burton.com account up to date by visiting https://www.burton.com/on/demandware.store/Sites-Burton_EUR-Site/en_AT/Account-Preferences and making updates as necessary. Detta inkluderar och gäller särskilt ändringar av den egna e-postadressen.
  8. Varje medlem måste ha sina inloggningsuppgifter, särskilt lösenord, PIN-koder, etc. säkra och skyddade från åtkomst av tredje part. Burton ansvarar inte för missbruk av sådana uppgifter till följd av ett brott mot medlemmens skyldigheter.
  9. När du är en registrerad användare på www.burton.com/at/en kan du se en sammanfattning av din kontoinformation och ditt medlemskap i First Chair på webbplatsen. När du har besökt webbplatsen klickar du helt enkelt på ”Mitt konto” som du hittar via länken i startsidans rubrik, loggar in med dina kontouppgifter och väljer fliken ”First Chair” i kontosidans navigeringsmeny för att visa information om ditt First Chair-medlemskap.
  10. Alla medlemmar kan när som helst säga upp sitt medlemskap i programmet genom att följa stegen nedan:
   1. Avsluta medlemskap i First Chair via fliken Lojalitetsprogram på webbplatsen www.burton.com/at/en;s kontosida eller
   2. Kontakta kundservice online på https://www.burton.com/at/en/contact-us, eller
   3. Direkt via en Burton-anställd på en Burton-ägd flaggskeppsbutik.
  11. När en medlem säger upp ett konto kommer alla oanvända poäng på kontot att löpa ut och dessa kan därmed inte längre lösas in. Personen i fråga har inte längre någon rätt till programmets förmåner. Burton rekommenderar därför att du använder poäng och förmåner innan du skickar ett meddelande om uppsägning.
  12. Deltagare i Burtons Performer-program är berättigade ett medlemskap i programmet First Chair, förutsatt att de uppfyller alla ovanstående regler. Personer som deltar i Burtons Performer-program och även är First Chair-medlemmar begränsas dock i användningen av sin Performer-kod tillsammans med vissa medlemsförmåner inom samma transaktion som beskrivs i avsnittet ”Programförmåner och detaljer” nedan.
 4. Kommunikation och meddelanden
  1. Burton kommer att sköta kommunikation rörande programmet och medlemskapet First Chair med medlemmen brevledes, via e-post eller genom andra kanaler (inklusive elektroniskt) efter Burtons eget gottfinnande.
  2. Mer specifikt använder Burton dessa kanaler för att kommunicera ändringar av dessa villkor eller programmet, eller för kommunikation rörande First Chair-kampanjer eller -förmåner, eller angelägenheter som rör programmets medlemstatus, medlemmens egna konto eller pågående verksamhet. Detta gäller även om medlemmen inte har samtyckt till att ta emot marknadsförings- eller kampanjmeddelanden.
  3. I den mån medlemmen har samtyckt till att ta emot annan marknadsförings- eller kampanjkommunikation (utanför programmet) kan Burton (efter eget gottfinnande) också kommunicera med medlemmar via de kanaler som anges i artikel 4,1 i marknadsförings- och kampanjsyfte.
 5. Dataskydd
  1. Vår integritetspolicy är införlivad i dessa användarvillkor och styr även ditt deltagande i programmet First Chair.
  2. Läs integritetspolicyn noggrant för att förstå hur Burton samlar in, använder och lämnar ut information om kunder, hur du uppdaterar eller ändrar dina personuppgifter och hur vi kommunicerar med dig.
  3. Se sekretesspolicyn på: https://www.burton.com/at/en/content/cookie-policy-eu.html.
 6. Berättigande inköp/poäng
  1. Medlemmar tjänar bonuspoäng (hädanefter kallade ”poäng”) till sitt First Chair-konto när de gör ”berättigade inköp” och deltar i andra specialprogram och kampanjerbjudanden som då och då kan komma att utlysas av Burton. Inga poäng kommer att krediteras för ”icke-berättigade inköp” (se avsnitt 7 nedan).
  2. När en medlem går med i programmet First Chair kommer hen att börja med ett poängsaldo på ”0” (noll). De ytterligare villkoren, kraven och detaljerna för intjänande av poäng beskrivs nedan.
  3. Inköp av varor och/eller tjänster som görs i en butik eller online på www.burton.com/at/ av en registrerad medlem och som skickas till adresser inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK), Schweiz eller Norge (”berättigade inköp”) inkluderas i medlemmens poängsaldo och nivåstatus. Inköp som görs i en partnerbutik är inte berättigade för att intjänande av poäng eller andra förmåner. En aktuell lista över Burton-ägda flaggskeppsbutiker där köp berättigar till poäng finns alltid på https://brtn.co/3jfpw3X.
  4. Burton kan komma att exkludera enskilda produkter, produktgrupper eller tjänster från ett berättigande när som helst. Burton kommer i så fall att hänvisa till detta i berörda erbjudanden.
  5. Om inget annat anges av Burton på en fall till fall-basis, kommer medlemmar att tjäna en poäng för varje euro (en euro) av bruttofakturabeloppet (nedan kallat ”Bedömningsbas”) av ett berättigat inköp (för inköp i andra valutor gäller motsvarande belopp i euro baserat på den växlingskurs som anges i avsnitt 12), med undantag för att rabatter och andra krediter och separat angivna fraktkostnader inte ingår i bedömningsbasen (dvs. inte berättigar till poäng). Exempel: Om en produkt som normalt kostar 100 € erbjuds för 75 € kommer medlemmen endast att erhålla poäng för det rabatterade inköpspriset på 75 €.
  6. Poäng som utfärdas av Burton för returer av varor, återbetalningar eller kreditjusteringar kan senare återkallas av Burton, när som helst och efter eget gottfinnande (avrundat till hela belopp), eftersom dessa poäng inte baseras på faktiska inköp. Burton är dock inte skyldig att göra någon sådan återkallelse. Att dessa poäng inte återkallas berättigar således inte medlemmen till att inte få sådana poäng indragna i framtiden. Antalet poäng som krediteras kan när som helst ändras till följd av sådana återkallelser. För information kan medlemmarna besöka Burtons webbplats.
 7. Icke-berättigade inköp
  1. Inga poäng delas ut för köp av presentkort, inlösen av varukuponger eller någon typ av prisjustering (t.ex. när ett reducerat pris återgår till sitt normalpris efter ett köp).
  2. Inga poäng kommer att delas ut för inköp som inte godkänts av medlemmen gjorda med användning av respektive medlems konto eller bedrägliga inköp (t.ex. genom att använda medlemmens inloggningsuppgifter vilka erhållits utan tillstånd). Poäng som redan har tilldelats för sådana inköp blir ogiltiga och kommer att dras tillbaka permanent.
  3. På liknande sätt kommer inga poäng att delas ut om, enligt Burtons rimliga bedömning, de varor eller tjänster som köps ämnar användas för kommersiell återförsäljning, i vilket fall medlemmen först får en möjlighet av Burton att motbevisa en sådan bedömning inom en period på minst sju (7) dagar. Burtons slutgiltiga beslut om att en kommersiell återförsäljning har inträffat ska vara bindande för medlemmen. Poäng som redan har tilldelats för sådana inköp ska dras tillbaka permanent.
  4. Inköp som görs av en medlem innan hen går med i programmet eller utan att hen registrerar sig (loggar in) på webbplatsen eller uppger sin e-postadress innan betalning för varor/tjänster i en butik räknas inte in i programmet. Inga poäng kommer att krediteras för sådana inköp, inte ens retrospektivt.
 8. Kreditering av poäng
  1. En aktuell, giltig e-postadress krävs för deltagande i programmet och erhållande av poäng.
  2. Medlemmar måste identifiera sig med den e-postadress de har registrerad på sitt konto för att få poäng och/eller rabatter och förmåner för berättigade inköp i butiker och på webbplatsen. Medlemmen måste i synnerhet uppge sin aktuella e-postadress i butik när hen betalar för varor/tjänster eller logga in på sitt onlinekonto före betalning vid onlinetransaktioner för att erhålla poäng och/eller förmåner för poäng.
  3. Insamlade poäng kommer att behandlas av Burton och krediteras medlemmens konto vid en slutlig behandling av transaktionen. Den exakta tidpunkten för kreditering kan variera. Detta är dock vanligtvis tiden för köpet.
  4. Medlemmar kan se sitt poängsaldo när som helst på sitt First Chair-konto på Burtons webbplats.
  5. Varje medlem ansvarar för att regelbundet kontrollera sitt konto för att säkerställa att inköpta poäng krediteras korrekt. Om en medlem anser att kontot inte har krediterats korrekt ska hen kontakta Burton via support.eu@burton.com och tillhandahålla all begärd dokumentation för att verifiera det icke-krediterade köpet. Burton kommer sedan att granska begäran och efter eget gottfinnande, men i god tro, bestämma om poäng skulle ha krediterats till kontot. I denna process kommer Burton också att förlita sig på sina egna interna register och dokument. Trots det föregående ska Burton inte vara skyldig att göra justeringar som involverar transaktioner vilka inträffade mer än etthundraåttio (180) dagar före mottagandet av revisionsbegäran.
 9. Garanti och ansvar från Burtons sida
  1. Burton garanterar inte att någon information på webbplatsen eller i några erbjudanden som rör programmet är korrekt eller fullständig, med tanke på programmets kostnadsfria karaktär. Burton garanterar heller inte den permanenta tillgängligheten av denna information på webbplatsen och den sömlösa, oavbrutna driften av webbplatsen.
  2. Burton garanterar heller inte att någon prestation under programmet kommer att vara fri från defekter, såsom korrekt kreditering av poäng eller Burtons administration av programmet. För tydlighetens skull gäller Burtons regler och villkor för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster under köp- eller serviceavtal (t.ex. garantier för inköpta varor).
  3. Burton strävar efter att upprätthålla säkerheten för programmet och de underliggande IT-systemen. Burton ger ingen garanti och åtar sig inget ansvar för skador som orsakas av tredje parters olagliga eller kriminella handlingar, i synnerhet cybersäkerhetsattacker på systemet.
  4. Med tanke på det faktum att programmet är gratis, kommer Burton, dess dotterbolag, i synnerhet ”The Burton Corporation”, med sitt säte i Burlington, Vermont, USA, och dess/deras organ och anställda endast att vara ansvariga i samband med dessa villkor och programmet i händelse av uppsåtlig avsikt och grov försumlighet, där ansvar för ren ekonomisk förlust, förlust av vinst och följdskador därav – utom i händelse av uppsåtlig avsikt – ska exkluderas i samtliga fall. Dessutom är ansvaret för de personer som nämns i den föregående meningen begränsat till beloppet 50,00 euro i varje enskilt fall. Burtons regler och villkor gäller för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster under köp- eller serviceavtal (t.ex. ansvar för skador som uppstår till följd av leverans av varor).
  5. Burton ansvarar inte för missbruk av medlemskonton. Varje medlem bär själv ansvaret för att skydda sina inloggningsuppgifter, särskilt lösenord och/eller PIN-koder.
 10. Medlemsnivåstatus
  1. Efter den första placeringen på en programnivå baseras en medlems status enbart på poäng som tjänats in från berättigade inköp och specialerbjudanden. Medlemsnivåerna ser ut som följer:
   1. Nivå 1: Medlemmar som har samlat ihop 0–749 poäng är kvalificerade för denna nivå.
   2. Nivå 2: Medlemmar som har samlat ihop 750–1499 poäng är kvalificerade för denna nivå.
   3. Nivå 3: Medlemmar som har samlat ihop mer än 1500 poäng är kvalificerade för denna nivå.
 11. Medlemsförmåner och -information
  1. Förutom övriga krav och/eller begränsningar som meddelats till medlemmar när en förmån erbjuds gäller följande:
   1. Tillgång till dubbel- och trippelpoänghändelser: Medlemmar på alla nivåer kommer att ha tillgång till kampanjer där kunden kan tjäna ytterligare poäng per köp. Medlemmar måste registrera sig för att få marknadsförings- och kampanjmeddelanden för att meddelas om sådana händelser.
   2. Dubbla poäng på donationer till Chill: Medlemmar på alla nivåer får dubbla poäng för belopp som doneras till ”Chill Austria, Verein zur Förderung Jugendlicher mithilfe von Brettsport” i AT 6020 Innsbruck (ZVR [centrala föreningsregistret] nummer 1043479549). Donationer måste göras via Burtons webbplats eller i butik. Om en donation till föreningen exempelvis görs i en butik till ett belopp av 50 € kommer medlemmen att få 100 poäng som sätts in på hens konto (istället för enbart 50 poäng).
   3. Födelsedagserbjudande: Medlemmar måste ha en giltig födelsedag registrerad på sitt konto och vara inloggade för att få marknadsförings- och webbkommunikation. Kontot måste också ha en inköpsaktivitet registrerad från de senaste 12 (tolv) månaderna. Detta erbjudande gäller för medlemmar på nivå 2 och nivå 3. Ytterligare regler och villkor kan gälla och kommer att meddelas av Burton.
   4. Fri standardfrakt: Fri standardfrakt erbjuds till medlemmar på nivå 1, 2, och 3 giltig på burton.com på beställningar som fraktas till europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (United Kingdom, UK), Schweiz eller Norge. Medlemmar måste vara inloggade på sina konton vid tidpunkten för köpet. Erbjudandet kan inte tillämpas på tidigare inköp och kan inte lösas in mot kontanter. Fri standardfraktmetod beror på medlemmens deltagandestatus och kommer automatiskt att tillämpas i kassan. Se https://www.burton.com/at/en/help/orders-shipping-eu.html för fullständig fraktinformation. Erbjudandets villkor kan komma att ändras.
    Denna förmån är giltig för medlemmar med konton som återspeglar bosättning inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (United Kingdom, UK), Schweiz eller Norge.
   5. Gratis expressfrakt: I Europa ingår inte gratis expressfrakt i programmet. Medlemmen måste därför betala för expressfrakt i samtliga fall. Fraktkostnaderna berättigar inte medlemmar några poäng.
   6. Tidig åtkomst till produktsläpp: Denna förmån erbjuds till medlemmar på nivå 2 och nivå 3. Sådana produktsläpp utesluter inköp av varor med ett rabattprogram (t.ex. medarbetar- och familjerabatter, performer-program).
   7. Specialerbjudanden: Specialerbjudanden kan skickas till medlemmar via e-post, sms eller post. Specialerbjudandens tillgänglighet beror på själva erbjudandet och de tillhörande förmånerna. Specialerbjudanden kan, enligt Burtons eget gottfinnande, erbjudas till medlemmar på alla nivåer eller vara begränsade till särskilda nivåer. Du kan behöva registrera dig för och aktivera specialerbjudanden. För att kunna ta emot och aktivera personliga specialerbjudanden som distribueras via e-post måste du registrera dig för kampanj- och marknadsföringserbjudanden från Burton och du kan behöva ange en giltig e-postadress och postadress. Specialerbjudanden kan anpassas baserat på ditt köpmönster och dina preferenser, och kan omfatta periodiska rabatter på produkter eller varor eller möjligheten att tjäna bonuspoäng. Specialerbjudanden kan ha vissa begränsningar, inklusive utgångsdatum och korta, tidsbegränsade inlösenperioder. Specialerbjudanden är utformade till medlemmen i fråga och kan inte delas, kopieras eller överföras. Medlemmar kan behöva genomföra en åtgärd som verifierar deras identitet för att kunna lösa in specialerbjudanden (t.ex. dubbel verifiering). Läs varje erbjudande noggrant för specifik information, utgångsdatum och begränsningar.
 12. Valutaomvandling
  1. Om adressen för ett medlemskonto är belägen i ett land där Burton fakturerar i euro tilldelas en poäng för varje berättigat inköp per euro av bruttofakturabeloppet (se Artikel 6,5).
  2. Om adressen för medlemskontot är belägen i ett annat land där Burton inte fakturerar i euro kommer Burton att fastställa en omvandlingskurs som bestämmer poängen som tilldelas (t.ex. 1 GBP = 1 EUR, 1 CHF = 1 EUR, 10 SEK = 1 EUR, 10 NOK = 1 EUR). Respektive euroekvivalent (i hela euro) motsvarar de poäng som ska tilldelas. Exempel: 10 SEK = 1 EUR: Vid denna omvandlingskurs kommer en produkt som kostar 876,00 SEK att inbringa 87 poäng, då 876,00 SEK motsvarar 87,60 EUR.
 13. Inlösning av poäng
  1. Poäng som tjänats in av en medlem i First Chair har inget penningvärde eller kontantvärde och kan därför inte lösas in mot kontanter. Poäng kan endast lösas in inom ramarna för programmet.
  2. Burton kan när som helst ändra förfaranden och erbjudanden för intjänande och inlösen av poäng, inklusive växelkursen mellan poäng och bonusar eller mellan olika valutor. Sådana ändringar, i den mån de negativt påverkar poäng eller förmåner som redan har förvärvats av medlemmen, ska meddelas med minst 60 (sextio) dagars varsel via e-post och via tillkännagivande på webbplatsen, så att medlemmen kan använda sina poäng och förmåner under oförändrade förhållanden under denna period. I alla andra avseenden gäller bestämmelserna i avsnitt 2.
  3. Poäng som samlas på olika konton av olika medlemmar får inte delas, överföras, kombineras eller aggregeras för inköp av produkter eller någon annan användning av dessa poäng. Poäng som erhållits från ett inköp kan inte lösas in för samma köp.
  4. Poäng och belöningar ska förfalla enligt beskrivningen i avsnitt 14 nedan.
 14. Förfallande av poäng
  1. Intjänade poäng förfaller på en rullande basis 12 (tolv) månader efter varje bakomliggande inköp (förfallopunkt). Detta förklaras med hjälp av följande exempel, även för klassificering av en medlemsnivå (nivåstatus: se avsnitt 10 ovan).
   1. Om en medlem exempelvis spenderar 300 EUR på ett berättigat inköp den 11/01/2021 kommer poängen som krediteras för köpet att vara giltiga till och med den 11/01/2022. Den 11/02/2022 förfaller 300 poäng (dessa kan därför inte lösas in från och med den 11/02/2022) och om inga ytterligare inköp görs kommer poängen på medlemmens konto att återgå till 0.
   2. Om samma person som spenderade 300 EUR på ett berättigat inköp i ovanstående exempel den 11/01/2021 gör ytterligare ett berättigat inköp för 760 EUR den 12/15/2021 kommer denna transaktion att resultera i ett totalt poängsaldo om 1060 på medlemmens konto. Detta leder i sin tur till en höjning till nivå 2 (750–1499 poäng) som ger ytterligare nivårelaterade förmåner fram till (och inklusive) den 12/15/2022.
   3. Om en medlem till exempel når nivå 3 (1500+ poäng) med ett krediterbart köp den 12/01/2021, gör ytterligare ett kreditbart köp för 800 EUR den 04/03/2022, och sedan inte gör några ytterligare inköp, skulle den medlemmen åter hamna på nivå 2 (750–1499 poäng) den 12/02/2022 fram till och med den 4/03/2023. Den 04/04/2023, skulle medlemsstatusen vara 0 poäng och medlemmen skulle därmed åter hamna på nivå 1 (0–749 poäng).
 15. Återkallande av medlemskap från Burton
  1. Burton förbehåller sig rätten att återkalla medlemskap för medlemmar i programmet och/eller återkalla eventuella förmåner som medlemmen kan ha rätt till om Burton, efter eget gottfinnande, anser att en medlem missbrukar programmets förmåner, använder programmet på ett bedrägligt sätt, inte följer dessa användarvillkor eller på annat sätt erhåller förmåner genom manipulation, förfalskning och/eller bedrägeri.
  2. Burton kommer endast att utöva denna rätt på rimliga grunder. På begäran kommer medlemmen att informeras skriftligen om skälen till återkallelsen.
  3. Om Burton avslutar ett medlemskap av skäl som kan tillskrivas medlemmen kommer alla poäng, belöningar eller andra förmåner att förverkas från och med uppsägningens andra dag.
  4. Om Burton avslutar hela programmet (för alla medlemmar) kommer detta att göras med minst trettio (30) dagars varsel. När programmet avslutas kommer alla oanvända förmåner och poäng att förfalla.
 16. Ingen överförbarhet av medlemskap eller medlemsrättigheter
  1. Varken programförmåner eller medlemskonton får överlåtas, köpas, säljas, tilldelas, auktioneras ut eller på annat sätt handlas med. Också överföring eller vidarebefordran till familjemedlemmar ska uteslutas.
  2. I händelse av dödsfall ska medlemskapet upphöra. Förmånerna på medlemskontot ska inte överlåtas till efterlevande. I händelse av dödsfall ska medlemskontot stängas och raderas. Programpoäng, bonusar och/eller förmåner har inget pengamässigt värde och kan inte bytas ut mot kontanter.
 17. Allmän information
  1. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du att du samtycker till dessa villkor.
  2. Dotterbolags godkännanden av dessa regler och villkor måste göras skriftligen för att vara juridiskt gällande. Detta gäller även eventuella undantag, ändringar eller en annullering av detta krav i skriftlig form.
  3. Dessa villkor ska styras uttryckligen av österrikisk lagstiftning, exklusive österrikisk internationell privaträtt och bestämmelserna i FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG). De lagstadgade bestämmelserna om begränsning av lagval och tillämplighet av obligatoriska bestämmelser, i synnerhet där medlemmen har sitt permanenta uppehälle som konsument, ska förbli opåverkade.
  4. Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (OS) finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Burton förklarar dock härmed att man varken är villig eller skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.