REGLER OCH VILLKOR

 

GILTIGHET

1.1 - För alla affärsrelationer mellan Burton Sportartikel GmbH och kunden från och med den 18 mars 2015 gäller följande regler och villkor, oavsett vilken kommunikationsmetod som används.

1.2 - Kunden erkänner giltigheten för Burton Sportartikel GmbH:s regler och villkor för hela affärsrelationen. Burton Sportartikel GmbH kommer inte att erkänna några andra villkor för kunden såvida inte ledningen för Burton Sportartikel GmbH skriftligen har avtalat deras giltighet. Om kunden ingår ett affärsförhållande med Burton Sportartikel GmbH genom att använda webbplatsen, erkänner han/hon reglerna och villkoren som grund för hela affärsrelationen mellan kunden och Burton Sportartikel GmbH.

 

AVSLUT AV KÖPAVTAL OCH AVBOKNING

2.1 - Presentationen av produkter inom ramen för onlinebutiken representerar inte ett juridiskt bindande erbjudande utan snarare en produktkatalog utan några skyldigheter. Genom att klicka på knappen för betalning gör du en bindande beställning för varorna i varukorgen. Ett e-postmeddelande som bekräftar och innehåller orderkvittot kommer att visas efter att betalningen har säkrats. Detta bekräftelsemeddelande representerar godkännandet av avtalet från Burton Sportartikel GmbH:s sida.

2.2 - Beroende på vilken plats du befinner dig på har du möjlighet att göra inköpsavtalet på tyska, engelska och franska. Beställning och transaktionsspråk kan också vara tyska, engelska och franska. Vi kommer att lagra texten i kontraktet och skicka dig orderuppgifterna via e-post eller post. Du kan se tidigare beställningar på ditt kundkonto, förutsatt att du har registrerat dig hos oss. Du kan alltid kontakta oss för att få information om din beställning.

2.3 - Om vi inte kan acceptera erbjudandet eller om vissa produkter i en beställning inte är tillgängliga kommer du omedelbart att informeras via e-post eller telefonsamtal och få full återbetalning för saknade artiklar.

2.4 - Burton Sportartikel GmbH förbehåller sig rätten att dra sig ur säljkontraktet i händelse av misstag i tryck eller ordalydelse eller beräkning på webbplatsen.

2.5 - Alla erbjudanden gäller så länge lagret räcker. Om vår leverantör trots avtal inte kan leverera de beställda produkterna har vi likaledes rätt att säga upp ett avtal med en kund. I detta fall informeras du utan dröjsmål att den beställda produkten inte kan levereras. Det redan betalda inköpsbeloppet kommer att returneras inom 14 arbetsdagar (lördag anses inte vara en arbetsdag) eller räknas för att beställa andra produkter. Vi kan vägra betalning tills vi har tagit emot varorna igen eller tills du har skickat oss bevis på att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först.

2.6 - Produkter som köps genom Burton Performer-programmet är endast avsedda för personligt bruk. Alla personer som försöker sälja eller på annat sätt återdistribuera produkter som köpts via Burton Performer-programmet kommer att tas bort från programmet. Vid missbruk av Performer-programmet förbehåller Burton sig rätten att annullera alla väntande beställningar efter eget gottfinnande. Alla beställningar i Performer-programmet övervakas och granskas för missbruk.

2.7 - Policyer gällande villkor för och konsekvenser av uppsägning anges i följande avsnitt, Uppsägningspolicy

 

UPPSÄGNINGSPOLICY

2.2.1 - Uppsägningsrättigheter
Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton (14) dagar utan att ange något skäl. Den lagstadgade uppsägningsperioden är fjorton (14) dagar med start från dagen när du eller tredje part, som inte är transportören, har tagit emot varorna eller, när det gäller delleveranser, slutvaran. Men Burton Sportartikel GmbH överstiger denna period och ger dig trettio (30) dagar för att avbryta detta avtal utan att ange något skäl.
För att säga upp ditt kontrakt måste du tydligt deklarera om du vill avbryta. En tydlig deklaration kan göras via vanlig post, fax eller e-post (kontaktuppgifter nedan). Du är också välkommen att använda mallen för begäran om annullering som bifogas (avsnitt 2.2.4). För att dra fördel av uppsägningsperioden räcker det om du skickar meddelandet om din önskan att utöva dina uppsägningssrättigheter före utgången av uppsägningsperioden.

Burton Sportartikel GmbH
Hallerstrasse 111
Innsbruck, ÖSTERRIKE
E-post: support.eu@burton.com
Tel (avgiftsfritt i Europa): 00800 287 866 13
Tel (AT): +43 (0)51 2230 232

2.2.2 - Konsekvenser av uppsägning
Om du säger upp detta avtal måste vi återlämna alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader som uppstår på grund av ditt val av andra leveransmedel än vårt mest vanliga leveransalternativ), utan dröjsmål och senast inom trettio (30) dagar från dagen då meddelandet om din uppsägning av detta avtal mottogs av oss. För denna betalning ska vi använda samma betalningsmetod som du har utnyttjat för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen överenskommits med dig. Du kommer inte att debiteras någon ekonomisk avgift för vår del på grund av denna ombetalning.
Vi kan neka återbetalning tills vi har tagit emot varorna eller tills du har lämnat bevis (söknummer/bevis på porto) att du har skickat tillbaka varorna beroende på vilket som inträffar först.
Du måste skicka tillbaka eller lämna tillbaka varorna utan dröjsmål och i alla fall senast inom trettio (30) dagar från dagen du informerade oss om annulleringen av detta avtal till nedanstående adresser:

 • Kunder i EU och Norge använder adress nedan
  Loxxess - ECOM Returns
  Steinauer-Weg 7
  91589 Aurach
  TYSKLAND

 • Schweiziska kunder använder adressen nedan
  Burton Service Centre
  c/o Fine Service Product GmbH
  Elestastraße 16
  7310 Bad Ragaz
  SCHWEIZ

Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna före utgången av fjorton (14) dagar. Rätten till uppsägning finns inte i följande avtal om parterna inte har avtalat något annat:

 • Kontrakt för leverans av varor som inte är förtillverkade och specifikationen för produktionen som bestäms av kundens individuella val eller som är tydligt anpassad för konsumenternas individuella behov.
 • Kontrakt för leverans av förseglade varor som av hälsoskäl eller hygien inte är lämpliga för retur om förseglingen har avlägsnats efter leverans.
 • Kontrakt för leverans av varor om dessa av deras natur har sammanblandats med andra varor efter leverans.
 • Avtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen har tagits bort sedan leveransen.
 • Avtal om leverans av tidningar, tidskrifter eller illustrerade tidskrifter med undantag för abonnemangskontrakt.

Om du inte kan återställa eller returnera något som tillhandahålls för service eller användning (t.ex. fördelar med användning) eller endast kan göra det delvis eller i ett försämrat tillstånd måste du tillhandahålla lämplig kompensation. För försämring och förbrukning av materialet måste du endast tillhandahålla ersättning i så hög grad som förbrukningarna eller försämringen är följden av att använda materialet på ett sätt som sträcker sig bortom dess beprövade egenskaper och funktion. Med ”beprövade egenskaper och funktion” menar vi att vi testar och provar den specifika artikeln, enligt vad som är möjligt eller normalt, till exempel i butikssammanhang.

2.2.3 - Avtal om kostnadstäckning
Artiklar som kan skickas med paket på vår egen risk:

 • För kunder i EU och Norge erbjuder vi en kostnadsfri returservice via UPS, vår returpartner. Klicka här för instruktioner.
 • för schweiziska kunder erbjuder vi en kostnadsfri returservice via DPD, vår returpartner. Följ instruktionerna här.

Kunder kommer att meddelas via e-post när deras retur har mottagits på vårt lager. Från mottagandet av detta e-postmeddelande kommer det att ta ungefär 10 arbetsdagar tills pengarna visas på kundens bankkonto.
Om du vill returnera varorna direkt till oss utan att använda de tjänster som anges ovan och i de relevanta länkade avsnitten, skicka tillbaka din retur till relevant adress i avsnitt 2.2.2.

2.2.4 - Burton.com avbeställningsformulär
Om du vill dra dig ur ett kontrakt, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss. Alternativt, se till att all nödvändig information ingår i all kommunikation med oss.
Jag drar härmed tillbaka avtalet för köpet av följande produkter:

 • Artikelnamn och nummer
 • Beställt den(*)/mottaget den(*)
 • Namn på kund(-er)
 • Kund(-ers) adress
 • Ordernummer/inköpsordernummer
 • Datum
 • Underskrift av kund(-er) nedan (endast om det görs via brev)

2.2.5 - Avbeställning där produkten inte är felaktig inom 30 dagar efter leverans
Med förbehåll för resten av denna paragraf 2.2.5, oavsett dina andra rättigheter för fel med produkten och din ångerrätt (avsnitt 2.2.1), kan du säga upp ett avtal och returnera eventuell levererad produkt till oss av vilken som helst anledning, om du inte är nöjd med den, förutsatt att du har meddelat oss skriftligen inom trettio (30) dagars leverans av produkten som du vill säga upp gällande kontrakt och för att returnera produkten på vår risk. Dessutom har du endast rätt att säga upp detta avtal om du skickar tillbaka produkten i dess ursprungliga förpackning. Du har bara provat produkten på ett sätt som är jämförbart med att prova den i en vanlig butik och produkten är inte skadad. Meddelandet måste skickas skriftligen eller i något annat hållbart medium till:

Burton Sportartikel GmbH
Hallerstrasse 11
Innsbruck Österrike
E-post: support.eu@burton.com
Tel (avgiftsfritt i Europa): 00800 287 866 13
Tel (AT): +43 (0)51 2230 232

Ditt meddelande ska anses ha getts den dag då det skickades. Använd formuläret/uppge den information som efterfrågas i avsnitt 2.2.4.
När du är i besittning av varorna är du under plikt att behålla dem och ta hand om dem. Produkten måste returneras till oss i sitt ursprungliga skick.

 • För EU och i Norge erbjuder vi en kostnadsfri returservice via UPS, vår returpartner. Klicka här för instruktioner.
 • för schweiziska kunder erbjuder vi en kostnadsfri returservice via DPD, vår returpartner. Följ instruktionerna här

Om du vill returnera varorna direkt till oss utan att använda de tjänster som anges ovan och i de relevanta länkade avsnitten, skicka tillbaka din retur till relevant adress i avsnitt 2.2.2

2.2.6 - Om du avbryter enligt denna paragraf 2.2.5
När du har meddelat oss att du vill säga upp avtalet kommer alla belopp som debiteras oss att återbetalas till dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 30 dagar efter din avbeställning.

2.2.7 - Presentkort
I händelse av att en produkt köps med presentkort förbehåller vi oss rätten att återbetala eventuella belopp till dig för avbeställda och returnerade produkter genom att kreditera ditt konto med beställningsvärdet.

 

FÖRBESTÄLLNING

3.1 - Om kunden gör en förbeställning kommer beställningen att bekräftas med en beställningsbekräftelse via e-post. Betalningen kommer att göras vid den tidpunkt då beställningen bekräftas. Kunden samtycker till att förbeställda produkter inte finns i lager och därför är redo för leverans endast från det datum som anges i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. Om en beställning innehåller både tillgängliga och förbeställda produkter kommer beställningen att delas upp och levereras i flera sändningar (tillgänglig produkt kommer att skickas omedelbart, en förbeställd produkt vid angivet datum).

3.2 - Även om Burton kommer att göra allt för att leverera produkterna som anges i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen kan det finnas tillfällen då Burton inte kan leverera produkter på grund av leveransbegränsningar. I sådana fall förbehåller Burton sig rätten att kontakta kunden och föreslå alternativa produkter som han/hon kan vilja få istället. Om kunden inte vill få kompletterande produkter kommer Burton att avbryta beställningen i relation till de produkter som inte kan levereras och återbetala pengar som betalats i form av originalbetalningen.

3.3 - I händelse av ett typografiskt fel eller tekniskt fel som orsakar ett misstag i priser som publiceras på webbplatsen förbehåller Burton sig rätten att korrigera felet och debitera rätt pris. I detta fall kommer Burton att meddela kunden om felet och, om så önskas av kunden, erbjuda full återbetalning.

3.4 - Burton förbehåller sig rätten att behålla alla beställningar före leverans för säkerhetsgranskning. Om en beställning görs för leverans till en plats som vi inte levererar till kommer beställningen att annulleras och en återbetalning utföras.

 

UTSKICK

4.1 - Om kunden inte begär något annat ska leveransadressen som kunden angivit i kassan användas. Observera att vi för beställningar som betalas med kreditkort inte kan ändra leveransadressen efter att artikeln har skickats.

4.2 - Leverans tilldelas olika leveranskurirer och leveranstider beroende på land. Inom en landspecifik webbshop är leverans begränsad till respektive land, dvs. beställning i AT web-shop, leverans endast inom Österrike, beställning i DE web-shop-instans, leverans endast inom Tyskland.

Vi skickar inte till:

 • Guernsey, kanal och Ceuta
 • Kanarieöarna och Balearerna
 • Samnaun
 • Livigno
 • Andorra

De relevanta individuella leveransvillkoren och leveranskostnaderna kan hittas här.

4.3 - Standardleverans för beställningar som görs via Performer-programmet kommer att medföra en fraktkostnad på 8 EUR, 6 GBP, 12 CHF, 75 SEK eller 77 NOK, beroende på beställningens ursprungsland. Expressleverans kommer att debiteras en kostnad på 14,95 EUR, 14,95 GBP, 14,95 CHF, 139 SEK respektive 145 NOK. Priser för frakt kan komma att ändras.

4.4 - Om en leverans till en kund inte är möjlig eftersom kunden inte kunde nås på den angivna leveransadressen, även om leveranstiden angavs till kunden med lämpligt meddelande eller om den angivna adressen var felaktig, kommer kunden att täcka kostnaderna för den misslyckade leveransen. Om omleverans krävs kommer kunden att täcka kostnaderna för den misslyckade leveransen.

4.5 - Kunden tar över risken när han/hon har tagit emot artikeln.

4.6 - Burton Sportartikel GmbH ansvarar inte för leverans och serviceförseningar på grund av force majeure. Sådana händelser ger Burton Sportartikel GmbH rätten att försena en leverans under störningsperioden och en lämplig omstartsperiod eller att dra sig ur helt eller delvis från delar av beställningen som inte har slutförts. Force majeure inkluderar strejker, naturkatastrofer, krig, blockeringar, import- och exportbegränsningar och andra nationella interventioner oavsett om de förekommer hos Burton Sportartikel GmbH eller distributörer av Burton Sportartikel GmbH.

4.7 - Vid effekter av force majeure som kommer att orsaka en försening av en leverans kommer vi naturligtvis att informera kunden utan dröjsmål.

 

BETALNING OCH FÖRSENADE BETALNINGAR

5.1 - Alla produktpriser på Burton Sportartikel GmbH. är bruttopriser och inkluderar den aktuella momssatsen i det givna landet och visas i den angivna valutan. De priser som anges vid tidpunkten för beställningen inklusive försäljningsskatt plus alla kostnader som uppstår från leverans är giltiga tills vidare. Alla tullplikter som sker genom leverans till Schweiz regleras av Burton Sportartikel GmbH.

5.2 - Försäljningspriset betalas när en beställning görs.

5.3 - Kunden kan betala inköpspriset med kredit-/betalkort, Pay Pal och Pay Pal Express – och beroende på land, flera andra betalningssätt som presenteras i kassan – exempel inkluderar ”Sofort”, ”Klarna”, ”EPS” och ”iDeal”. Vid betalning med Pay Pal Express kommer Burton Sportartikel GmbH att lagra e-postadressen och leveransadressen som levereras till Pay Pal så att vi kan behandla beställningen. I samarbete med KLARNA AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, vi erbjuder dig betalning via faktura som betalningsmetod. När du köper med faktura får du dina varor först och du har alltid en betalningsperiod på 14 dagar. Betalning ska göras till Klarna. Observera att faktura endast är tillgänglig för konsumenter. De fullständiga villkoren för leveranser till Tyskland hittar du här och de fullständiga villkoren för leveranser till Österrike hittar du här. Burton debiteras en avgift på 0 € för inköp av fakturor. Klarna granskar och utvärderar de data du tillhandahöll och om ett berättigat intresse utför ett datautbyte med andra företag och kreditbedömningsinstitut. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslag enligt beskrivningen i Klarnas sekretesspolicy för Tyskland/Österrike.

5.4 - Om kunden försenas med sin betalning har Burton Sportartikel GmbH rätt att debitera ränta på den försenade betalningen med 5 % över den årskurs som fastställts av Oesterreichische Nationalbank. Om Burton Sportartikel GmbH har en högre ränta på försening har Burton Sportartikel GmbH rätt att överföra detta.

 

ANROPA RÄTTIGHET TILL UNDANHÅLLANDE EFTER MEDDELANDE OM DEFEKTER

6.1 - Rätten att undanhålla kan åberopas av kunden endast när hans klagomål har erkänts enligt lag eller av Burton Sportartikel GmbH. Kunden har endast rätt att utöva sin rättighet till undanhållande så länge som hans eller hennes begäran är baserad på samma avtalsförhållande.

 

ÄGANDERÄTT

7.1 - Alla våra leveranser och tjänster sker under äganderättsskyddad rätt. Tills alla krav mot kunden har uppfyllts förblir de levererade produkterna Burton Sportartikel GmbH:s egendom.

 

GARANTI OCH SKYDD

8.1 - Garantitiden baseras på de juridiska reglerna och det specifika produktutbudet – exempelvis har snowboards med kanalfunktion tre (3) års garanti. För mer specifik information om artikel/kategori, klicka här.

8.2 - Garantin är inte giltig mot normalt slitage som orsakas av användning av en produkt.

8.3 - Om en defekt i en inköpt produkt är Burton Sportartikel GmbH:s ansvar har Burton Sportartikel GmbH rätt att välja att antingen tillhandahålla reparation eller kompensation för felet eller en ersättningsprodukt. Om Burton Sportartikel GmbH är ovillig eller inte kan reparera problemet eller tillhandahålla en ersättning eller om tiden det tar att utföra detta är längre än den lämpliga tidsperioden som förväntas av Burton Sportartikel GmbH, eller om reparations-/ersättningsleveransen inte lyckas, har kunden rätt att dra sig ur sitt kontrakt eller begära en lämplig minskning av inköpspriset.

8.4 - Om ett garantianspråk skulle uppstå på en produkt som beställts online kan kunden returnera den till den angivna kontaktadressen. Om det skulle hända att produkten inte har något fel som faller under garantin kommer Burton Sportartikel GmbH att fakturera kunden för alla kostnader som uppstår. För att undvika problem, kontakta oss innan du skickar in artiklar för garantiundersökning. I många fall kan vi undvika behovet att skicka artiklar.

 • Kunder i EU och Norge använder adress nedan
  Loxxess - ECOM Returns
  Steinauer-Weg 7
  91589 Aurach
  TYSKLAND

 • Schweiziska kunder använder adressen nedan
  Burton Service Centre
  c/o Fine Service Product GmbH
  Elestastraße 16
  7310 Bad Ragaz
  SCHWEIZ

8.5 - Ersättning för följdskador (på grund av defekter) samt för alla andra skador på material eller ekonomisk förlust och skadeståndsanspråk från tredje part mot kunder exkluderas, såtillvida det inte är ett fall av konsumentaffärer.

 

FRISKRIVNING

9.1 - Anspråk av kunden annat än garantianspråk som anges i avsnitt 8, i synnerhet skadeanspråk, utesluts, i så hög grad som detta är tillåtet enligt lag. Burton Sportartikel GmbH tar inget ansvar för skador eller förlust som inte är direkt förknippade med det levererade föremålet och särskilt inte för förlust av vinst eller annan ekonomisk förlust av kunden. I så hög grad som Burton Sportartikel GmbHs ansvarsskyldighet är utesluten eller begränsad. Detta gäller även ansvarsskyldighet för anställda, representanter eller ombud.

9.2 - Ansvarsbegränsningen som definieras i avsnitt 9.1 gäller inte så länge skadan/förlusten är resultatet av avsiktlighet eller grov vårdslöshet eller personskada har inträffat.

9.3 - Burton Sportartikel GmbH tar inget ansvar för den eventuella händelse att tjänsterna som erbjuds från dess webbplats inte är tillgängliga utan avbrott eller för bevarandet av lagrade data.

 

LÄNKAR OCH REFERENSER

10.1 - Länkarna till externa sidor som görs av Burton Sportartikel GmbH är endast referenser till dessa webbplatser; därför visas de i specifika webbläsarfönster med hjälp av externa länkar. Burton Sportartikel GmbH identifierar inte innehållet på dessa sidor till vilka referens görs och tar inget ansvar för dem.

 

INFORMATIONSSKYLDIGHETER

11.1 - Vid beställning är kunden skyldig att göra sanningsenliga uttalanden. I händelse av ändring i kundens uppgifter, särskilt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, är kunden skyldig att informera Burton Sportartikel GmbH om denna ändring utan dröjsmål genom att ändra den information som ges. Om kunden inte lämnar denna information eller tillhandahåller falska uppgifter från början, särskilt en falsk e-postadress, kan Burton Sportartikel GmbH dra sig ur avtalet, förutsatt att ett sådant avtal har gjorts.

 

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION


12.1 - Österrikisk lagstiftning gäller.

12.2 - I alla rättsliga ärenden gäller österrikisk lagstiftning, exklusive referensbestämmelser och FN:s försäljningsbestämmelser, uteslutande för alla juridiska förbindelser mellan Burton Sportartikel GmbH och kunden, i så hög grad som detta är tillåtet enligt lag.

12.3 - För konsumenter som definieras i Art 5 EVÜ gäller deras nationella bestämmelser gällande konsumentskydd, såvida inte tillämpliga österrikiska bestämmelser är mer gynnsamma.

12.4 - Om kunden inte omfattas av den allmänna juridiska jurisdiktionen i Österrike, har ändrat boendet eller flyttat sin normala bostad utomlands sedan inköpsavtalet gjordes eller om hans/hennes normala bostad inte är fast/känd vid tidpunkten för någon åtgärd, kommer Innsbruck att tillämpas som exklusiv jurisdiktion för eventuella tvister som uppstår direkt eller indirekt till följd av ett avtal.

12.5 - Om kunden har sin bosättningsplats eller är normalt närvarande eller är anställd i Österrike kan alla frågor som rör kompetensen hos en viss domstol endast fastställas på grund av bostadsort, plats för närvaro eller anställningsställe för en åtgärd mot honom/henne i enlighet med avsnitt 88, 89, 93 Avsnitt 2 och ändringar i104 Para. 1. Detta är inte fallet med befintliga tvister. För eventuella tvister som uppstår ur avtalet gäller de obligatoriska bestämmelserna gällande dataskydd på konsumentens bostadsort också för avtalsförhållandet.

12.6 - Burton Sportartikel GmbH erkänner Internet Ombudsman som extrarättslig ombudsman för skiljeförfarande: Internet Ombudsman, Margaretenstraße 70/2/10, A-1050 Wien, Österrike www.ombudsman.at

12.7 - Onlineplattformen för tvistlösning för Europeiska unionen (Online Dispute Resolution, ODR-plattformen): ODR-plattformen är en webbaserad plattform som utvecklats av Europeiska kommissionen. Dess mål är att hjälpa konsumenter och handlare att lösa sina kontraktstvister om inköp av varor och tjänster online till låg kostnad på ett enkelt och snabbt sätt. Plattformen för tvistlösning online kan nås här.

 

DATASKYDD

13.1 - Alla uppgifter som samlas in av oss kommer att användas och bearbetas exklusivt inom ramen för gällande dataskyddslagar i enlighet med våra dataskyddspolicyer. Mer information om våra policyer för dataskydd finns här.

 

KLAUSUL FÖR AVSKILJBARHET

14.1 - Om vissa villkor i det aktuella avtalet är ogiltiga eller omöjlig eller efter att avtalsstängningen är ogiltig eller omöjlig, förblir giltigheten av de återstående bestämmelserna i kontraktet oförändrad. Möjliga och giltiga bestämmelser vars effekter kommer närmast uppfyllandet av de kommersiella mål som utövas av avtalsparterna genom de ogiltiga och/eller omöjliga bestämmelserna kommer att ersätta de ogiltiga eller omöjliga bestämmelserna. Bestämmelserna ovan gäller även om avtalet är ofullständigt.

 

UPPHOVSRÄTT

15.1 - Allt innehåll som ingår på denna webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datakompilationer och programvara, tillhör Burton eller dess innehållsleverantörer och skyddas av amerikansk och internationell copyrightlagstiftning. Sammanställning av allt innehåll på denna webbplats är Burtons exklusiva egendom och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. All programvara som används på denna webbplats tillhör Burton eller dess programvaruleverantörer och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Denna webbplats eller delar av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas om, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt medgivande från Burton. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att innesluta något varumärke, logotyp eller annan patentskyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) som tillhör Burton och våra dotterbolag utan uttryckligt skriftligt medgivande. Du får inte använda några metataggar eller någon annan ”hiddentext” med Burtons namn eller varumärken utan uttryckligt skriftligt medgivande från Burton.

 

VARUMÄRKEN

16.1 - BURTON, BURTON SNOWBOARDS, ANALOG, ANON, R.E.D., GRAVIS och andra märken som anges på vår webbplats är registrerade varumärken som tillhör The Burton Corporation i USA och andra länder. AUDEX är ett varumärke som tillhör The Burton Corporation. Burtons tryck, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstenamn är varumärken eller trade dress som tillhör The Burton Corporation. Burtons varumärken och trade dress får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Burtons, på något sätt som sannolikt orsakar förvirring bland kunder eller på något sätt minskar eller diskretiserar Burton. Alla andra varumärken som inte ägs av Burton som visas på denna webbplats tillhör sina respektive ägare, och kan vara anslutna eller ej anslutna till eller sponsras av Burton.

 

SKADEERSÄTTNING

17.1 - Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Burton, dess dotterbolag, tjänstemän, chefer, anställda, agenter och leverantörer fria från och mot alla anspråk, fordringar, skadestånd, skadeersättningar och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden som härrör från överträdelser av dessa regler och villkor.

 

PRODUKTBESKRIVNINGAR

18.1 - Burton försöker vara så precis som möjligt. Burton garanterar dock inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på denna webbplats är korrekt, komplett, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt. Om en produkt som erbjuds av Burton självt inte är enligt beskrivningen är det enda du kan göra att returnera den i ett nytt, oanvänt tillstånd.

 

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

19.1 - Denna webbplats tillhandahålls av Burton ”i befintligt skick” och ”enligt vad som är tillgängligt”. Burton gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, avseende driften av denna webbplats eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Du samtycker uttryckligen till att din användning av denna webbplats sker på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag frånsäger sig Burton alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Burton garanterar inte att denna webbplats, dess servrar eller e-post som skickas från Burton är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Burton kommer inte att hållas ansvarigt för några skador av något slag som uppstår från användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, oförutsedda och straffande skador samt följdskador. Vissa statliga/landsbaserade lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller undantag eller begränsning av vissa skador. Om dessa lagar gäller dig är det möjligt att vissa eller alla ovanstående friskrivningar, undantag eller begränsningar inte gäller dig och du kan ha ytterligare rättigheter.

 

WEBBPLATSPOLICYER, MODIFIERING OCH AVSKILJBARHET

20.1 - Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, i våra policyer och dessa regler och villkor. Om något av dessa villkor bedöms vara ogiltigt, upphör eller av någon anledning ej är verkställbart, ska detta tillstånd anses vara avskiljbart och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående villkor.


Har du fortfarande några frågor? Kontakta vår kundservice.

Uppdaterad 2020-05-22