FÖRETAGSINFORMATION

 

PUBLIKATIONSINFORMATION

Burton Sportartikel GmbH
Hallerstrasse 111
Innsbruck
Österrike

 

Huvudkontor: Innsbruck
Juridiskt formulär: Gmbh
Verkställande direktör: Oliver Zaletel
Kommersiell domstol för registrering: Landesgericht Innsbruck
Handelsregistreringsnr: 36186s
Momsnr: ATU31724907
Kommersiella bestämmelser: Gewerbeordnung (www.ris.bka.gv.at)

Redaktionell personal: Merel Castelein, Verena Wiedemann
 


 

KUNDSERVICE

E-post: support.eu@burton.com
Tel (avgiftsfritt i Europa): 00 800 287 866 13
Tel (Sverige): 0852500913
 


 

UPPHOVSRÄTT

- Allt innehåll som ingår på denna webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datakompilationer och programvara, tillhör Burton Sportartikel GmbH eller dess innehållsleverantörer och skyddas av amerikansk och internationell copyrightlagstiftning. Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är exklusiv egendom som tillhör Burton Sportartikel GmbH och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.
 


 

FRISKRIVNING

Innehåll
Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för att informationen är korrekt, relevant, fullständig eller av kvalitet. Skadeståndsanspråk gällande skador som orsakas av användning av någon tillhandahållen information, inklusive någon typ av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas. Alla erbjudanden är inte bindande och utan skyldighet. Delar av sidorna eller den fullständiga publikationen, inklusive alla erbjudanden och information, kan utökas, ändras eller delvis raderas av författaren utan separat meddelande.

Referenser och länkar
Upphovsmannen ansvarar inte för innehåll som länkas eller hänvisas till från hans sidor – om han inte har fullständig kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra besökare på hans webbplats från att visa dessa sidor. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras däri kan endast författaren på respektive sidor hållas ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Dessutom är författaren inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publicerats av användare av diskussionsforum, gästbokar eller mejllistor som tillhandahålls på hans sida.

Upphovsrätt
Författaren är avsedd att inte använda något upphovsrättsskyddat material för publikationen eller, om det inte är möjligt, för att indikera upphovsrätt för respektive objekt. Upphovsrätten för allt material som skapats av författaren förbehålles. Eventuell duplicering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan författarens överenskommelse.

Integritetspolicy
Om möjligheten för inmatning av personuppgifter eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) ges, är detta givande av uppgifterna frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåtet – om och så länge detta är tekniskt möjligt och rimligt – utan specifikation av personuppgifter eller enligt specifikation av anonymiserade data eller ett alias.

Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning
Denna friskrivning ska betraktas som en del av den internetpublikation som du remitterades från. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta meddelande inte är lagliga eller korrekta, förblir innehållet eller giltigheten hos de andra delarna opåverkade av detta faktum.
 Uppdaterad 2020-05-03