INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIES

 

DATASKYDD

Burton Sportartikel GmbH tar med dataskyddpå allvar och samlar in, behandlar och använder kunders personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, i synnerhet EU-förordning 2016/679 (GDPR).

 

INFORMATION OM INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

1.1 – Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. Nedan hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter i detta sammanhang är alla uppgifter som kan användas för identifiera dig personligen.

1.2 – Den personuppgiftsansvarige på denna webbplats, inom betydelsen i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Burton Sportartikel GmbH, Haller Strasse 111, 6020 Innsbruck, Österrike, Tel.: 00 800 287 866 13, e-post: privacy@burton.at 
Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter.

1.3 – Den personuppgiftsansvarige har utsett en dataskyddsansvarig, nämligen Emanuel Schmidhofer. Han kan nås på följande e-post: privacy@burton.at

1.4 – Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar som till den personuppgiftsansvarige). Du känner igen en krypterad anslutning via strängen “https://” och låssymbolen i adressfältet på din webbläsare.

INSAMLING AV UPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

När du använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade ”serverloggfiler”). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen till dig:

      
 • Vår webbsida har besökts
 •     
 • Datum och tid för åtkomst
 •     
 • Mängd data som skickas i byte
 •     
 • Källa/länk från vilken du nådde sidan
 •     
 • Webbläsare som använts
 •     
 • Operativsystem som använts
 •     
 • IP-adress som används (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Vi vidarebefordrar inte uppgifterna eller använder dem på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna retroaktivt om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

 

VÄRDTJÄNST

Värdtjänst från Salesforce.com Inc
Inom ramen för vår fastställda behandling använder vi butikssystemet och tjänsteleverantören Salesforce.com Inc, 415 Mission Street Third Floor, San Francisco, CA 94105, USA i syfte att tillhandahålla och visa online-butiken.

Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på servrarna på Salesforce.com Inc. För ytterligare information om Salesforce skydd av uppgifter, besök följande webbplats: compliance.salesforce.com/en/gdpr

 

COOKIES

För att göra din upplevelse på vår webbplats mer tilltalande och för att möjliggöra användandet av vissa funktioner använder vi cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga när du stänger din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra cookies finns kvar på din terminalenhet och gör att din webbläsare kan kännas igen nästa gång du besöker (så kallade beständiga cookies). När cookies placeras samlar de in och behandlar viss användarinformation såsom webbläsare, platsdata och IP-adressvärden på individuell basis. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, vilken kan variera beroende på cookien. Information om hur länge varje cookie lagras finns i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.
I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi placerat, utförs behandlingen i enlighet med artikel 6 paragraf 1, punkt b) i GDPR, antingen för fullgörandet av avtalet, enligt artikel 6 paragraf 1, punkt a) i GDPR om samtycke beviljas, eller enligt artikel 6, paragraf 1. punkt f) i GDPR för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen, samt av att förse webbplatsbesökare med en kundvänlig och effektiv design.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras när cookies placeras och att du från fall till fall kan bestämma om du vill acceptera eller avvisa dem, för vissa användningsområden eller i allmänhet. Varje webbläsare hanterar cookie-inställningar olika. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, vilket förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

 

KONTAKTANDE

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Respektive kontaktformulär anger vilka uppgifter som samlas in. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att svara på din begäran eller för att kontakta dig och den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR. Om du kontaktar oss för att avsluta ett avtal är den extra rättsliga grunden för behandlingen artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas när vi har behandlat din begäran, förutsatt att omständigheterna indikerar att ärendet ifråga har tydliggjorts och att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som antyder något annat.

 

BEHANDLING AV UPPGIFTER VID ÖPPNANDE AV KUNDKONTO OCH I KONTAKTSYFTEN

Enligt artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR, kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss för att upprätta ett avtal, eller när du öppnar ett kundkonto. Du kan se vilka uppgifter som samlas in från respektive inmatningsformulär. Du kan när som helst ta bort ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige på den ovanstående adressen. Vi lagrar och använder de uppgifter som du tillhandahåller i syfte att fullfölja avtalet. Efter att avtalet har fullföljts eller när du har tagit bort ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras i enlighet med skattemässigt och handelsrättsligt fastställda lagringstider och raderas när dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter, eller om ytterligare lagenlig användning av uppgifterna har reserverats från vår sida.
 

KOMMENTARSFUNKTION

Vid användning av kommentarfunktionen på den här webbplatsen kommer, utöver din kommentar, information om tidpunkten för skapandet av kommentaren och det namn du har valt att visa med din kommentar att lagras och publiceras på denna webbplats. Din IP-adress loggas och lagras också. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och om den registrerade personen bryter mot tredje parts rättigheter genom att lägga upp en kommentar eller om olagligt innehåll publiceras. Vi behöver din e-postadress för att kontakta dig om en tredje part motsätter sig det innehåll du publicerat och hävdar att det är olagligt. Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är artikel 6, paragraf 1, punkt b) och f) i GDPR. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer om tredje parter anser att de är olagliga.

 

ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER FÖR DIREKT REKLAM

8.1 – Prenumeration på vårt nyhetsbrev
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda information du måste tillhandahålla för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Du får frivilligt tillhandahålla ytterligare uppgifter som kommer att användas för att ta kontakt med dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla tillvalsalternativet för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi inte kommer att skicka ett nyhetsbrev via e-post förrän du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot sådana nyhetsbrev. Vi kommer sedan att skicka en bekräftelse via e-post där du ombeds bekräfta att du vill få nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en bekräftelselänk.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. När du prenumererar på nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som tillhandahållits av internetleverantören (Internet service provider, ISP) samt datum och tid för prenumerationen så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare datum. De uppgifter vi samlar in när du prenumererar på nyhetsbrevet kommer endast att användas för att kontakta dig i reklamsyfte via nyhetsbrevet. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst genom att använda länken som tillhandahållits för detta ändamål i nyhetsbrevet, eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämndes i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att tas bort från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för något annat ändamål som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna policy.

8.2 – Skicka nyhetsbrevet via Salesforce
Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören Salesforce.com Germany Gmbh, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland (nedan kallat ”Salesforce”), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du tillhandahöll när du prenumererar på nyhetsbrevet. Denna överföring utförs i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR och gynnar vårt legitima intresse av att använda ett nyhetsbrevssystem som är effektivt i fråga om marknadsföring, säkert och användarvänligt. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en Salesforce-server i USA och lagras där.

Salesforce använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbreven statistiskt å våra vägnar. För utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, vilka är bildfiler bestående av en pixel som lagras på vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att avgöra om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar, om några, som har klickats på. Med hjälp av webbfyrar skapar Salesforce automatiskt allmän, icke-personlig statistik om svarsbeteendet i nyhetsbrevskampanjer. Baserat på vårt legitima intresse av att statistiskt utvärdera nyhetsbrevskampanjer för att optimera annonskommunikationen och bättre förstå målmottagarens intressen, samlar webbfyrarna också in och använder uppgifter från respektive mottagare av nyhetsbreven (e-postadress, hämtningstid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att dra individuella slutsatser om brevlådan och de behandlas av Salesforce i syfte att automatiskt generera statistik som visar om en viss mottagare har öppnat ett nyhetsbrev.

Om du vill avaktivera analysen av uppgifter för statistiska utvärderingssyften måste du avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

Salesforce kan också använda dessa uppgifter i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR baserat på sitt eget legitima intresse av att utforma och optimera tjänsten i linje med efterfrågan och för ändamål kopplade till marknadsundersökningar, till exempel för att avgöra vilka länder mottagarna kommer ifrån. Salesforce använder dock inte uppgifterna från mottagarna av våra nyhetsbrevs för att själva skriva till dem eller för att vidarebefordra dem till tredje part.

För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal (”Databehandlingsavtal”) med Salesforce, baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler, för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till Salesforce.

Du kan se Salesforce integritetspolicy här: salesforce.com/de/företag/integritet

8.3 – Textmarknadsföring via Attentive
På vår webbplats erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig för att få sms om aktuella erbjudanden och kampanjer.

Det är obligatoriskt att du anger ditt mobilnummer för att få sms-aviseringar. Du får frivilligt tillhandahålla ytterligare uppgifter som kommer att användas för att ta kontakt med dig personligen.

Vi använder den så kallade dubbla tillvalsmetoden (double opt-in) för att du ska kunna börja ta emot textmeddelanden, vilket säkerställer att reklammeddelanden endast skickas till dig när du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att ta emot sms genom att klicka på en verifieringslänk som skickats till det mobiltelefonnummer du tillhandahöll.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. När du registrerar dig för att få sms lagras även det datum och den tid då registreringen utfördes, så att vi kan spåra eventuellt missbruk av ditt mobilnummer vid ett senare datum. De uppgifter som samlas in under registreringen kommer endast att användas för annonsering via sms. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämndes ovan. När du har avregistrerat dig kommer ditt mobiltelefonnummer omedelbart att tas bort från vår distributionslista, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för något annat ändamål som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna policy.

SMS-meddelanden skickas via den tekniska tjänsteleverantören Attentive Mobile Inc, 221 River Street, Suite 9047, Hoboken, NJ 07030, USA (”Attentive”), till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter under registreringen. Denna överföring utförs i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR och gynnar vårt legitima intresse av att använda ett marknadsföringssystem som är effektivt i fråga om marknadsföring, säkert och användarvänligt. De uppgifter du anger i syfte att ta emot text (t.ex. ditt mobiltelefonnummer) lagras på Attentives servrar i USA.

Attentive använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera textmeddelandena å våra vägnar. För utvärderingen innehåller det skickade SMS:et så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, vilka är bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. Detta gör det möjligt att avgöra vilka länkar som har klickats på. Med hjälp av webbfyrar skapar Attentive automatiskt allmän, icke-personlig statistik om svarsbeteendet i SMS-kampanjer. På grundval av vårt berättigade intresse av att statistiskt utvärdera SMS-kampanjerna för att optimera reklamkommunikation och bättre målmottagares intressen, samlar webbfyrarna även in och använder data från respektive SMS-mottagare (telefonnummer, tid för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) i enlighet med artikel 6 paragraf 1, punkt f) i GDPR. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att dra individuella slutsatser om SMS-mottagare och de behandlas av Attentive i syfte att automatiskt generera statistik som visar om en viss mottagare har öppnat ett SMS-meddelande. Om du även registrerar dig för nyhetsbrevet via e-post kommer de uppgifter som samlas in för statistisk utvärdering även att överföras av Attentive till Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München, Tyskland, där de kan kombineras och utvärderas med andra uppgifter som samlats in under registreringen för nyhetsbrevet och genom interaktioner med nyhetsbrevsinnehåll. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av statistisk utvärdering över media av våra marknadsföringskampanjer för optimering av vår reklamkommunikation enligt artikel 6 paragraf 1, punkt f) i GDPR.

Om du vill invända mot analysen av uppgifter för statistiska utvärderingssyften måste du avsluta prenumerationen på att få textmeddelanden.

Vi har ingått ett behandlingsavtal med Attentive, genom vilket vi värnar om att skydda våra kunders uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

Du kan läsa Attentives integritetspolicy här: attentivemobile.com/privacy

8.4 - Överföring av kundinformation till Google och Meta i målinriktat annonssyfte
För att kunna erbjuda mer intressanta annonser för användare vars information vi har tagit emot inom affärsmässiga eller affärsliknande relationer använder vi funktioner för kundjämförelser från följande leverantörer:

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”) och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vi överför en eller flera filer med automatiskt genererad kundinformation (främst e-postadresser och telefonnummer) elektroniskt till en eller båda leverantörer. Leverantörerna har ingen åtkomst till rena data, eftersom informationen krypteras automatiskt med en särskild algoritm vid överföringen. Den krypterade informationen kan därför endast användas av leverantörerna för att tilldela den till befintliga användarkonton, som användarna själva har skapat. Detta möjliggör visning av anpassade annonser via alla webbtjänster i samband med respektive användarkonto.

Överföring av kundinformation till leverantören/-erna sker endast om du medgivit ditt samtycke enligt art. 6 stycke 1 punkt a i Dataskyddsförordningen. Detta samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.

Further information on the data protection measures in relation to the customer matching function can be found - for Google here
and for Meta here
. Vi har slutit ett avtal med leverantörerna gällande databehandling, som säkerställer dataskyddet för besökare på vår sida och som inte tillåter obehörigt utlämnande till tredje part. Informationen som genereras överförs huvudsakligen till en server hos leverantören och lagras där; härmed kan även en överföring till en server på Google, LLC och Meta Platforms Inc. i USA förekomma. För överföring av data till USA använder sig leverantörerna av standardavtalsklausuler från Europeiska Kommissionen som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls. Du kan se Salesforce integritetspolicy här: salesforce.com/de/företag/integritet

 

BEHANDLING AV UPPGIFTER FÖR BEHANDLING AV BESTÄLLNING

9.1 – För att kunna behandla din beställning arbetar vi tillsammans med följande tjänsteleverantörer som stödjer oss helt eller delvis i utförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.
De personuppgifter vi samlar in kommer att vidarebefordras till transportföretaget som har levererats med leveransen som en del av avtalet i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till den godkända kreditinstitutionen inom ramen för betalningsbehandlingen i den mån det är nödvändigt för att behandla betalningen. Om betaltjänstleverantörer används, kommer vi uttryckligen att informerar dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter är artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR.

9.2 – Överföring av personuppgifter till transportleverantörer

      
 • DPD
      Om varorna levereras av transporttjänstleverantören DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), kommer vi att skicka din e-postadress och ditt telefonnummer till DPD före leveransen av varorna i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR, i syfte att koordinera ett leveransdatum eller för att meddela en leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. Annars kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till DPD i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR. Uppgifter överförs endast i den utsträckning som krävs för att leverera varor. I detta fall är det inte möjligt att koordinera leveransdatum med DPD eller meddelande om leverans.
      Samtycket kan dras tillbaka när som helst med framtida verkan gentemot den personuppgiftsansvarige som nämns ovan eller visavi transporttjänstleverantören DPD.
 •     
 •     

  UPS
      Om varorna levereras av transporttjänstleverantören UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), kommer vi att skicka din e-postadress till UPS före leveransen av varorna i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR, i syfte att koordinera ett leveransdatum eller för att meddela en leverans, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. Annars kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till UPS i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR. Uppgifter överförs endast i den utsträckning som krävs för att leverera varor. I detta fall är det inte möjligt att koordinera leveransdatum med UPS eller så är det inte möjligt att överföra statusuppdateringar för försändelsen.
      Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller visavi transporttjänstleverantörens UPS.

      

9.3 – Användning av betaltjänstleverantörer (betalningstjänster)

      
 •     

  Adyen
      Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Adyen, utförs betalningen via betaltjänstleverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - ,50,1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi vidarebefordrar din information som tillhandahållits under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR. Vi kommer endast att vidarebefordra dina uppgifter i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Adyen och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål.

      

 

KONTAKT FÖR BETYGSPÅMINNELSE AV YOTPO Inc

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR, kommer vi att överföra din e-postadress till betygssättningsplattformen Yotpo Inc, 33 West 19th Street, New York, NY 10011, USA (yotpo.com) så att de kan skicka dig en betygsättningspåminnelse via e-post.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till betygssättningsplattformen.

 

FÖREBYGGANDE AV TRANSAKTIONSBEDRÄGERIER VIA NoFraud

Denna webbplats använder tjänsten ”NoFraud” från NoFraud LLC, 48 W 48th St, #402, New York, New York 10036, USA, för teknikbaserad verifiering av transaktioner.
Om du väljer att betala med kredit- eller betalkort när du gör din beställning, så överför vi viss transaktionsinformation (namn, adress, beställningsuppgifter, betalningsuppgifter, tidszonsinställning, operativsystem och plattform, webbplatsåtkomstens geografiska ursprung) till NoFraud, vilka använder algoritmbaserade processer och matchning för att verifiera äktheten i de betalningsuppgifter som anges och identiteten mellan kortinnehavaren och kunden för att kunna utesluta bedrägerier.

Om NoFraud klassificerar en transaktion som misstänkt så vidarebefordras denna information till kortinnehavarens bank och kortinnehavaren uppmanas sedan att verifiera transaktionen med sina egna bankspecifika identifieringsfunktioner.

I den mån personuppgifter behandlas under överföringen av transaktionsinformation till NoFraud så utförs behandlingen enligt artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förhindra bedrägerier när kortlösa metoder för online-betalningar används och för att skydda mot finansiella standardrisker.

Ytterligare information om NoFrauds integritetspolicy finns på nofraud.com/privacy

 

ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER: SOCIALA INSTICKSPROGRAM

12.1 – Facebook som standard insticksprogram
Vår webbplats använder så kallade sociala insticksprogram (”insticksprogram”) på det sociala medienätverket Facebook, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Insticksprogrammen är markerade med en Facebook-logotyp eller tillägget ”Social Plug-in from Facebook” (socialt insticksprogram från Facebook) eller ”Facebook Social Plugin” (socialt insticksprogram för Facebook) En översikt över Facebook-insticksprogram och deras visuella layout finns här: developers.facebook.com/docs/plugins

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram så upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Facebook direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Facebook information om att din webbläsare har besökt den motsvarande sidan på vår webbplats, även om du inte har en Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server på Facebook Inc. i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook direkt tilldela ditt besök på vår webbplats till din Facebook-profil. Om du interagerar med insticksprogram, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller lägga upp en kommentar så överförs denna information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras också på din Facebook-profil och visas för dina Facebook-vänner.

Den beskrivna behandlingen av uppgifterna utförs i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR på grundval av Facebooks legitima intresse av att visa personanpassad reklam för att informera andra användare av sociala medier-nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och för den efterfrågansorienterade designen av Facebook-tjänsten.

Om du inte vill att Facebook ska tilldela uppgifter som samlats in via vår webbplats direkt till din Facebook-profil måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också invända mot laddningen av Facebook-insticksprogram och därmed använda de åtgärder för behandling av uppgifter som beskrivs ovan i framtiden med tillägg till din webbläsare, t.ex. skriptblockeraren ”NoScript” (noscript.net)

Syftet med och omfattningen av Facebooks insamling av uppgifter och deras vidare behandling och användning av dem, såväl som dina rättigheter i detta avseende samt dina möjligheter att skydda din integritet via inställningsalternativ finns i Facebooks integritetspolicy: 
facebook.com/policy

12.2 – Linkedin som standardinsticksprogram
Vår webbplats använder så kallade sociala insticksprogram (”insticksprogram”) på online-tjänsten Linkedin, som drivs av Linkedin Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”Linkedin”). Du kan känna igen Linkedin-insticksprogram på Linkedin-logotypen eller knappen ”Rekommendera” på vår webbplats.

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till LinkedIns servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av LinkedIn direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får LinkedIn information om att din webbläsare har besökt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en LinkedIn-profil eller för närvarande inte är inloggad på LinkedIn.

Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server på LinkedIn i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Linkedin kan Linkedin direkt tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Linkedin-konto. Om du interagerar med insticksprogram så överförs även denna information direkt till en Linkedin-server och lagras där. Informationen publiceras också på ditt Linkedin-konto och visas där för dina kontakter.

Den beskrivna behandlingen av uppgifterna utförs i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR på grundval av LinkedIns legitima intresse av att visa personanpassad reklam för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och för den efterfrågansorienterade designen av LinkedIn-tjänsten.

Om du inte vill att LinkedIn direkt ska tilldela uppgifter som samlats in via vår webbplats till din LinkedIn-profil måste du logga ut från LinkedIn innan du besöker vår webbplats. Du kan också invända mot laddningen av Linkedin-insticksprogram och därmed de åtgärder för behandling av uppgifter som beskrivs ovan med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. skriptblockeraren ”NoScript” (noscript.net)

Syftet med och omfattningen av LinkedIns insamling av uppgifter och vidare behandling och användning av dem, såväl som dina rättigheter i detta avseende samt din möjlighet att skydda din integritet via inställningsalternativ finns i LinkedIns integritetspolicy: linkedin.com/legal/privacy-policy

12.3 – Twitter som standardinsticksprogram
Vår webbplats använder så kallade sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från mikrobloggtjänsten Twitter, som drivs av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street,

Dublin 2, D02 AX07 Irland (”Twitter”). insticksprogram identifieras med en Twitter-logotyp, till exempel i form av en blå ”Twitter-fågel”. En översikt över Twitter-insticksprogram och deras visuella layout finns här: twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Twitters servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Twitter direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom integrationen får Twitter den information om att din webbläsare har besökt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en profil på Twitter eller för närvarande inte är inloggad på Twitter. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server på Twitter Inc. i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Twitter kan Twitter direkt tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt Twitter-konto. Om du interagerar med insticksprogram, till exempel genom att klicka på ”Tweet”-knappen, överförs denna information också direkt till en Twitter-server och lagras där. Informationen publiceras också på ditt Twitter-konto och visas där för dina kontakter.

Den beskrivna behandlingen av uppgifterna utförs i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR, på grundval av Twitters legitima intresse av att visa personligt anpassad reklam för att informera andra användare av sociala medier-nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och för den efterfrågansorienterade designen av Twitter-tjänsten.

Om du har ett konto på Twitters sociala nätverk och vill begränsa insamlingen av uppgifter via vår webbplats och sammanslagningen av dina användaruppgifter med de uppgifter som Twitter lagrar om dig, ska du logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats.

Du kan också invända mot laddningen av Twitter-insticksprogram och därmed de åtgärder för behandling av uppgifter som beskrivs ovan med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. skriptblockeraren ”NoScript” (noscript.net)

Syftet med och omfattningen av Twitters insamling av uppgifter och vidare behandling och användning av dem, såväl som dina rättigheter i detta avseende samt din möjlighet att skydda din integritet via inställningsalternativ finns i Twitters integritetspolicy: twitter.com/privacy

 

ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER: ANVÄNDNING AV Youtube-VIDEOR

Denna webbplats använder inbäddningsfunktionen på Youtube för att visa och spela upp videor från leverantören ”Youtube”, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”).
I detta fall används läget för utökat skydd av uppgifter som, enligt leverantören, endast utlöser lagringen av användarinformation när videon/videorna spelas upp. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startas använder leverantören ”Youtube” cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt informationen från ”Youtube” används dessa bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill ha tilldelningen till din profil på Youtube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering utförs i synnerhet i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR på grundval av Googles legitima intressen av visningen av personligt anpassad reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågansorienterad design av dess webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta Youtube för att utöva denna rättighet. Användning av YouTube kan också leda till överföring av personuppgifter till servrarna tillhörande Google LLC. i USA.

Oavsett om de inbäddade videorna spelas upp eller inte så upprättas en anslutning till Google-nätverket varje gång denna webbplats öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsåtgärder utom vår kontroll.

Ytterligare information om skydd av uppgifter på Youtube finns i YouTubes användarvillkor på youtube.com/static?template=terms samt i Googles integritetspolicy på google.de/intl/de/policies/privacy

I den mån det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, avaktivera denna tjänst i ”verktyget för samtycke till cookies” som tillhandahålls på webbplatsen.

 

MARKNADSFÖRING ONLINE

14.1 – Clutch
Du har alternativet att delta i lojalitetsprogrammet hos Clutch Holdings LLC, 201 South Maple Ave, svit 250, Ambler, PA 19002, USA (”First Chair”) när du handlar via vår online-butik. Vi har integrerat Clutch i vår betalningsprocess för detta ändamål. I detta fall, baserat på vårt legitima intresse av användarvänligt utförande och optimal marknadsföring av vår webbplats enligt artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR, överför vi följande uppgifter till Clutch i syfte att kreditera lojalitetspoäng efter att köpet genomförts: e-post, förnamn, efternamn, värdet på varorna i ditt köp och antalet lojalitetspoäng som har förvärvats med köpet. Telefonnummer och födelsedatum kan eventuellt tillhandahållas och överföras. För mer information, se Clutchs integritetspolicy: clutch.com/terms-and-privacy-policy-2. Vår kundlojalitets-e-post från Clutch innehåller en pixeltagg, vilket är en liten, unik bild som talar om för oss om du har öppnat ett e-postmeddelande och vad din IP-adress är.

14.2  Facebook Pixel för skapandet av Custom Audiences med avancerad datasynkronisering (med verktyg för samtycke till cookies).
Vår webbplats använder den så kallade ”Facebook-pixeln” från det sociala medienätverk Facebook i läget för avancerad datasynkronisering, vilket drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

När man klickar på en annons som spelas upp på Facebook som placerats där av oss, så lägger Facebook Pixel, baserat på användarens uttryckliga samtycke, till ett tillägg till i URL:en på vår länkade sida. Sedan är den här URL-parametern, efter att den har vidarebefordrats, inbäddad i användarens webbläsare med hjälp av en cookie som har placerats av vår länkade webbplats. Dessutom samlar denna cookie in specifika kunduppgifter, såsom e-postadressen, vilka vi samlar in på vår webbplats länkade till Facebook-annonsen under processer såsom köptransaktioner, inloggningar på eller registreringar av konton (avancerad datasynkronisering). Cookien läses sedan av Facebook-pixeln och möjliggör att uppgifter, inklusive specifika kunduppgifter, vidarebefordras till Facebook.

Tack vare Facebook-pixeln med avancerad datasynkronisering är det möjligt för Facebook att bestämma besökarna på vår webbplats som en exakt målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser").

Vi använder därför Facebook Pixel med avancerad datasynkronisering för att visa Facebook-annonser som vi endast visar för de Facebook-användare som har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som delar vissa egenskaper (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som har fastställts baserat på de webbplatser som besöks), som vi överför till Facebook (så kallade ”anpassade målgrupper”). Med Facebook-pixeln med avancerad datasynkronisering vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte upplevs som irriterande. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistik och marknadsundersökningsändamål genom att spåra huruvida användare har vidarebefordrats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad ”konvertering”). Jämfört med den vanliga varianten av Facebook Pixel, hjälper den avancerade datasynkroniseringsfunktionen oss att mäta effektiviteten hos våra annonskampanjer på ett bättre sätt genom att fånga fler associerade konverteringar.

Alla överförda uppgifter lagras och behandlas av Facebook, vilket möjliggör en anslutning till respektive användarprofil och ger Facebook möjlighet att använda uppgifterna för sina egna reklamsyften, i enlighet med Facebooks datapolicy (facebook.com/about/privacy). Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att placera annonser på och utanför Facebook.

Dessa behandlingsprocesser utförs uteslutande genom att ge uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR.

Endast användare över 16 år kan ge sitt samtycke till användning av Facebook Pixel. Om du är yngre, be din förälder eller vårdnadshavare om tillåtelse.

Informationen som genereras av Facebook överförs vanligtvis till och lagras på en Facebook-server, vilket också kan innebära överföring till servrarna hos Facebook Inc. i USA. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, ta bort markeringen intill inställningen för ”Facebook Pixel” i ”verktyget för samtycke till cookies” som finns inbäddat på webbplatsen.

14.3 – Användning av Google Ads konverteringsspårning
Denna webbplats använder webbannonsprogrammet ”Google Ads” och, inom ramen för Google Ads, konverteringsspårningen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Vi använder Google Ads för att dra uppmärksamhet till våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av reklammedia (så kallade Google Adwords). Vi kan avgöra hur framgångsrika individuella annonseringsåtgärder är genom att hänvisa till uppgifterna i annonseringskampanjerna. Vårt mål är att visa dig reklam som är relevant för dina intressen, för att göra vår webbplats mer intressant för dig och för att uppnå en rättvis beräkning av annonseringskostnaderna.

Cookien för konverteringsspårning placeras när en användare klickar på en annons som placeras av Google Ads. Cookies är små textfiler som lagras på din terminal. Dessa cookies löper vanligtvis ut efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till denna sida. Varje Google Ads-kund får cookies som skiljer sig från varandra. Cookies kan därför inte spåras över flera Google Ads kunders webbplatser. Informationen som erhållits med hjälp av konverterings-cookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads kunder som har valt att tillåta konverteringsspårning. Kunder får reda på det totala antalet användare som klickat på deras annons och vidarebefordrats till en sida som innehåller en konverteringsspårningstagg. De får dock inte information som identifierar användare personligen.

Information om den behandling som efterfrågas av Google Ads konverteringsspårning och hur Google hanterar uppgifter från webbplatser hittar du här: policies.google.com/technologies/partner-sites

Om du föredrar att inte delta i sökningen kan du blockera denna användning genom att avaktivera Google-cookien för konverteringsspårning via din webbläsare under nyckelordet ”Användarinställningar”. Du kommer då inte att inkluderas i konverteringsstatistiken för konverteringen. Vi använder Google Ads baserat på vårt berättigade intresse av målinriktad reklam enligt artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR. Användning av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till servrarna tillhörande Google LLC. i USA.

Du kan få mer information om Googles integritetspolicy på följande webbadress: google.de/policies/privacy

Du kan invända mot placeringen av cookies permanent via Google Ads konverteringsspårning genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för webbläsaren från Google på följande länk: 
google.com/settings/ads
Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga, eller kan vara begränsade om du har inaktiverat användningen av cookies.

I den mån det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, avaktivera denna tjänst i ”verktyget för samtycke till cookies”, som tillhandahålls på webbplatsen eller följ alternativet för att göra en invändning enligt beskrivningen ovan.

14.4 – Användning av affiliate-programAWIN-nätverket för effektiv annonsering
Vi deltar i nätverket AWIN AG, Eichhornstraße3, 10785Berlin (nedan kallad ”AWIN”) för effektiv annonsering. Som en del av sina spårningstjänster lagrar AWIN cookies för dokumentation av transaktioner (till exempel ”säljleads”) på terminaler tillhörande användare som besöker eller använder webbplatser eller andra online-erbjudanden från dess kunder (till exempel prenumeration på ett nyhetsbrev eller genomförandet av en ny online-beställning). Dessa cookies fyller en enda funktion, att korrekt tilldela ett annonsmediums framgång till motsvarande konto inom ramen för sitt nätverk.

Endast informationen om när ett visst annonseringsmedium har klickats på av en terminalenhet placeras i en cookie. I spårnings-cookies från AWIN lagras en individuell nummersekvens, vilken inte kan kopplas till den enskilda användaren och med vilken partnerprogrammet för en annonsör, utgivaren och tidpunkten för användarens åtgärd (klick eller visning) dokumenteras. AWIN samlar också in information om den terminalenhet från vilken en transaktion utförs, till exempel operativsystemet och webbläsaren som används för att få åtkomst till sidan. Om informationen även innehåller personuppgifter så baseras den beskrivna behandlingen på vårt legitima ekonomiska intresse för behandling av provisionsbetalningar med AWIN enligt artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR.

Om du inte vill att cookies ska lagras i din webbläsare kan du invända mot dem genom att ändra lämpliga webbläsarinställningar. I din webbläsare kan du avaktivera möjligheten att placera cookies under Verktyg/Internetalternativ, begränsa den till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart en cookie har skickats. Observera att i detta fall kommer online-erbjudandena endast att visas i begränsad omfattning och användargränssnittet kommer att begränsas.

Du kan även radera cookies när som helst. I detta fall kommer den information som lagras i dem att tas bort från din terminalenhet.

För mer information om AWIN:s användning av uppgifter, se företagets integritetspolicy: awin.com/de/rechtliches

I den mån det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt tillbakadragande, följ det alternativ för att göra en invändning som beskrivs ovan.

 

TJÄNSTER FÖR WEBBANALYS

15.1 -  Google Analytics 4
När Google Analytics används 4, så används så kallade ”cookies” som standard. Cookies är textfiler som lagras på din terminalenhet och möjliggör analys av hur du använder en webbplats. Den information om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen som överförs av din terminalenhet, förkortad av de sista siffrorna, se nedan) som samlas in av cookies överförs vanligtvis till en Google-server där den lagras och behandlas. Detta kan också leda till att information överförs till Google LLC-servrarna som är baserade i USA för vidare behandling.

Som regel när du använder Google Analytics 4 så samlas den IP-adress som din terminalenhet överför när du använder webbplatsen endast in och behandlas anonymt och automatiskt så att den insamlade informationen inte kan länkas direkt till en person. Denna automatiska anonymisering utförs av Google och förkortar de sista siffrorna i den IP-adress som överförs av din terminalenhet inom medlemsstaterna i EU (EU) eller andra avtalade stater som ingår i Avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Google använder denna och annan information för att å våra vägnar utvärdera din användning av webbplatsen, i syfte att sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter och användarbeteende och för att förse oss med andra tjänster relaterade till din webbplats och internetanvändning. I denna process kommer IP-adressen som överförts och förkortats av din terminalenhet, inom ramen för Google Analytics 4, inte att kombineras med andra uppgifter från Google. Uppgifter som samlas in i samband med användning av Google Analytics 4 kommer att lagras i två månader och sedan raderas.

Google Analytics 4 gör det också möjligt att skapa statistik med påståenden om ålder, kön och intresse bland webbplatsanvändare utifrån en utvärdering av intressebaserad reklam och med hjälp av tredjepartsinformation via en speciell funktion, de så kallade ”demografiska funktionerna”. Detta gör det möjligt att fastställa och särskilja användargrupper på webbplatsen i syfte att tillhandahålla riktad marknadsföring. Uppgifter som samlas in via ”demografiska funktioner” kan dock inte tilldelas en specifik person och kan därför inte tilldelas dig personligen. Uppgifter som samlas in via funktionen ”demografiska funktioner” behålls i två månader och raderas sedan.

All behandling av uppgifter som beskrivs ovan, särskilt placeringen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den terminalenhet som du använder för att surfa på webbplatsen, kommer endast att utföras om du har givit oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas när du använder webbplatsen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, avaktivera denna tjänst via ”verktyget för samtycke till cookies” som tillhandahålls på webbplatsen.

På denna webbplats används funktionen ”UserIDs” också som ett tillägg till Google Analytics 4. Genom att tilldela individuella UserIDs kan vi få Google att skapa rapporter över flera enheter (så kallade ”spårning över flera enheter”). Detta innebär att ditt användarbeteende också kan analyseras över olika enheter om du har gett ditt samtycke till användning av Google Analytics 4 i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto med dina inloggningsuppgifter på olika terminalenheter. De uppgifter som samlas in på detta sätt visar bland annat vilken terminal som du använde när du först klickade på en annons och på vilken terminal-enhet som den relevanta konverteringen ägde rum.

På denna webbplats används Google Signals-tjänsten också som en förlängning av Google Analytics 4. Med Google Signals kan vi få Google att skapa rapporter över flera enheter (så kallade ”spårning över flera enheter”). Om du har aktiverat ”personligt anpassade annonser” i inställningarna på ditt Google-konto och har kopplat dina internet-aktiverade terminalenheter till ditt Google-konto kan Google analysera användarbeteende mellan enheter och skapa databasmodeller baserat på detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till att Google Analytics används 4 i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Inloggningarna och enhetstyperna för alla webbplatsanvändare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering tas med i beräkningen. De uppgifter som samlas in visar bland annat vilken terminal som du använde när du först klickade på en annons och på vilken terminal-enhet som den relevanta konverteringen ägde rum. Vi får inga personuppgifter från Google i detta avseende, utan endast statistik sammanställd utifrån Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen ”personanpassade annonser” i dina Google-kontoinställningar och därmed stänga av analysen över olika enheter i samband med Google Signals.

För att göra detta följer du instruktionerna på den här sidan: support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Du hittar mer information om Google-signaler på följande länk: support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Vi har ingått ett så kallat ”commissioned processing agreement” (behandlingsavtal) med Google som en del av vår användning av Google Analytics 4, genom vilket Google är skyldigt att skydda våra webbplatsanvändares uppgifter och inte vidarebefordra dem till tredje part.

För att säkerställa efterlevnad av den europeiska nivån av dataskydd även i händelse av överföring av uppgifter från EU eller EES till USA och eventuell ytterligare behandling där, hänvisar Google till de så kallade standardavtalsklausulerna i Europeiska kommissionen, som vi har avtalat med Google.

Du hittar ytterligare juridisk information om Google Analytics 4, inklusive en kopia av ovannämnda standardavtalsklausuler, på följande länk: policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Information om den behandling som efterfrågas av Google Analytics 4 och hur Google hanterar uppgifter från webbplatser hittar du här: policies.google.com/technologies/partner-sites

15.2 - Conversion Tracking via Rockerbox  
Denna webbsida använder tekniken konverteringsspårning från följande leverantörer: Rockerbox, Inc., 138 Mulberry St Fl 6, New York, New York, 10013, USA

Om du har kommit till vår webbsida via en annons kan annonsens framgång spåras med hjälp av cookies och/eller jämförbar teknik (spårpixlar, pingar resp. HTTP-förfrågningar).

Via spårningsteknik läses viss enhets- och webbläsarinformation, bland annat din IP-adress, för att registrera och utvärdera användarinformation som fördefinierats av oss (t.ex. avslutade transaktioner, leads, sökningar på webbsidan, visade produktsidor). Detta gör det möjligt att generera statistik om användarbeteenden på vår webbsida efter vidarebefordran från en annons.
All bearbetning som beskrivs ovan, i synnerhet placering av cookies för avläsning av information från den enhet som används, sker endast om du gett ditt uttryckliga samtycke enligt art. 6 stycke 1 punkt a i Dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i funktionen ”Hantera cookies” på webbsidan.

Vi har slutit ett avtal med leverantören gällande databehandling, som säkerställer dataskyddet för besökare på vår sida och som inte tillåter obehörigt utlämnande till tredje part. För överföring av data till USA använder sig leverantören av standardavtalsklausuler från Europeiska Kommissionen som ska säkerställa att den europeiska dataskyddsnivån upprätthålls.

 

RETARGETING, REMARKETING, REFFERAL-MARKNADSFÖRING MICROSOFT ADVERTISING

Denna webbplats använder konverteringstekniken ”Microsoft Advertising” från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA) 98052-6399, USA). Microsoft placerar en cookie på din dator om du har besökt vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons. Cookies är små textfiler som lagras på din terminal. Dessa cookies går ut efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien inte har gått ut ännu, kan Microsoft och vi se att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till denna sida (konverteringssida).
Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik, dvs. för att registrera hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och vidarebefordrades till en sida som innehåller en konverteringsspårningstagg. Vi får ingen information som identifierar användare personligen.

All behandling av uppgifter som beskrivs ovan, särskilt placeringen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den terminalenhet som du använder för att surfa på webbplatsen, kommer endast att utföras om du har givit oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, avaktivera denna tjänst i ”verktyget för samtycke till cookies” som tillhandahålls på webbplatsen.

Du kan få mer information om Microsofts integritetspolicy på följande internetadress: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

16.1 – Microsoft Advertising Universal Event Tracking
Den här webbplatsen använder Universal Event Tracking för konverteringstekniken ”Microsoft Advertising” från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA) 98052-6399, USA).

För att använda Universal Event Tracking placeras en tagg på varje sida på vår webbplats, vilken interagerar med en konverterings-cookie som Microsoft har placerat. Denna interaktion gör användarbeteendet på vår webbplats spårbart och skickar informationen som samlas in till Microsoft. Syftet med detta är att vissa fördefinierade mål, såsom köp eller leads, kan registreras och utvärderas statistiskt för att göra målen och innehållet i våra erbjudanden mer anpassade efter dina intressen. Taggarna används aldrig för att personligen identifiera användare.

All behandling av uppgifter som beskrivs ovan, särskilt placeringen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den terminalenhet som du använder för att surfa på webbplatsen, kommer endast att utföras om du har givit oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, avaktivera denna tjänst i ”verktyget för samtycke till cookies” som tillhandahålls på webbplatsen.

Du kan få mer information om Microsoft Advertising integritetspolicy på följande internetadress: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

16.2 – Google Ads remarketing
Vår webbplats använder Google Ads Remarketing-funktioner genom vilka vi annonserar för denna webbplats i sökresultat på Google samt på webbplatser tillhörande tredje parts. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). För detta ändamål placerar Google en cookie i din terminal, vilken automatiskt aktiverar intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymiserat cookie-ID och utifrån på de sidor du besöker. Behandlingen baseras på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR.

Ytterligare behandling av uppgifterna sker endast om du har givit samtycke till att Google länkar din internet- och app-historik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att visa personligt anpassade annonser för dig på nätet. I så fall, om de är inloggade på Google medan de besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med uppgifter från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För detta ändamål länkar Google tillfälligt dina personuppgifter med uppgifter från Google Analytics för att skapa målgrupper. Användning av Google Ads Remarketing kan också leda till att personuppgifter överförs till servrarna tillhörande Google LLC. i USA.

Information om den behandling som efterfrågas av Google Ads Remarketing och hur Google hanterar uppgifter från webbplatser hittar du här: policies.google.com/technologies/partner-sites

Du kan invända mot placeringen av cookies permanent via Google Ads Remarketing genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för webbläsaren från Google via följande länk: 
google.com/settings/ads/onweb
Du kan se ytterligare information och integritetspolicyn avseende reklam och Google här: 
google.com/policies/technologies/ads
I den mån det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, avaktivera denna tjänst i ”verktyget för samtycke till cookies”, som tillhandahålls på webbplatsen eller följ alternativet för att göra en invändning enligt beskrivningen ovan.

16.3 – Tiktok-pixel
Denna webbplats använder ”TikTok Pixeln”, en spårningsteknik för det sociala nätverket ”TikTok” tillhörande TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland (”TikTok”).

Med hjälp av cookies (små textfiler som lagras på den terminalenhet som används) samlas information om navigationsbeteendet på vår webbplats in i pseudonymiserad form och överförs till TikTok där det lagras och analyseras för att sedan möjliggöra intressebaserade och personligt anpassade produktrekommendationer på TikTok. Den information som samlas in och behandlas pseudonymt på detta sätt är i princip enhets-ID, enhetstyp, tidstämpel, operativsystemet och IP-adressen. Informationen kan tilldelas till användaren med hjälp av annan information som TikTok har lagrat om användaren, till exempel på genom ägandet av ett konto på det sociala nätverket ”TikTok”. TikTok kan också kombinera informationen som samlats in genom pixeln med annan information som TikTok har samlat in via andra webbplatser och/eller i samband med användning av det sociala nätverket ”TikTok” och därmed skapa pseudonyma användningsprofiler. Den insamlade informationen kan under inga omständigheter användas för att personligen identifiera besökare på denna webbplats.

TikTok Pixel gör det möjligt för oss att spåra annonsers effektivitet på TikTok. Om användaren omdirigeras från en annons på TikTok till sidor på denna webbplats och cookies ännu inte har gått ut, registrerar pixeln vissa användaråtgärder som förhandsdefinierats av oss och kan spåra dem (t.ex. slutförda transaktioner, leads, sökningar på webbplatsen, öppnade produktsidor). När en sådan åtgärd utförs skickar din webbläsare en HTTP-begäran från cookien till TikTok-servern via TikTok-pixeln, vilken överför viss information om åtgärden. Genom denna överföring kan TikTok, efter att ha vidarebefordrats från en TikTok-annons, skapa statistik om användarbeteendet på vår webbplats som vi använder för att optimera vårt erbjudande.

All behandling av uppgifter som beskrivs ovan, särskilt placeringen av Google Analytics-cookies för lagring och läsning av information på den terminalenhet som du använder för att surfa på webbplatsen, kommer endast att utföras om du har givit oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Utan detta samtycke kommer TikTok Pixel inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt återkallande, avaktivera denna tjänst i ”verktyget för samtycke till cookies” som tillhandahålls på webbplatsen. Vi har ingått ett behandlingsavtal med TikTok för användning av TikTok Pixel, vilket gör att TikTok måste skydda våra webbplatsbesökares uppgifter och inte avslöja dem för någon tredje part. TikTok överför vanligtvis insamlade uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och förlitar sig på Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd, som är avsedda att säkerställa efterlevnad av den europeiska nivån av dataskydd.

Du hittar mer information om TikToks integritetspolicy här: tiktok.com/legal/new-privacy-policy

 

ANVÄNDNING AV ETT LIVE CHATT-SYSTEM VIA SALESFORCE

På vår webbplats erbjuder vi dig alternativet att delta i en live chatt med oss. För detta ändamål använder vi teknik från Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland (hädanefter kallat ”Salesforce”).
Behandlingen av uppgifter sker eftersom det är nödvändigt för uppfyllandet av kontraktet/för att ingå ett kontrakt, artikel 6, paragraf 1, punkt b) i EU-GDPR, eller för att vi har ett legitimt intresse av det, artikel 6, paragraf 1, punkt f) i EU-GDPR. Vårt legitima intresse ligger i såväl effektiv som direkt support för våra kunder och intresserade parter. De uppgifter vi samlar in inkluderar: Chatt-historik, IP-adress vid tidpunkten för chatten och dess ursprungsland samt alla uppgifter som du lämnat till oss under chatten. Om du inte avslöjar några personuppgifter (t.ex. riktiga namn, e-postadresser, telefonnummer osv.) under chatten kan vi inte dra några slutsatser om din person. Endast våra anställda som behöver detta för att utföra sina uppgifter har tillgång till uppgifterna. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part och kommer endast att användas av oss för att besvara din specifika begäran och anonymt för intern statistik. Uppgifterna kommer att raderas eller anonymiseras efter att den specifika processen avslutats.

Genom att använda chatten använder du automatiskt Salesforce-tjänsterna. Syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter och vidare behandling och användning av uppgifter från Salesforce, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Salesforce integritetspolicy: salesforce.com/de/företag/integritet

 

ANVÄNDNING AV ETT ÄRENDESYSTEM FÖR E-POST

Vi använder leverantören av ärendesystem för e-post Salesforce.com Inc, 415 Mission Street Third Floor, San Francisco, CA 94105, USA för att behandla kundförfrågningar. Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på servrarna på Salesforce.com Inc. För ytterligare information om Salesforce skydd av uppgifter, besök följande webbplats: compliance.salesforce.com/en/gdpr

 

VERKTYG OCH DIVERSE

19.1 – Infor Inc
Vi använder den molnbaserade bokföringsprogramvaran från INFOR, INC. 641 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10011, USA för att hantera vår redovisning. För att behandla inkommande och utgående fakturor och, om tillämpligt, även vårt företags banktransaktioner för att automatiskt registrera fakturor, matcha dem med transaktioner och utifrån detta skapa ekonomisk redovisning i en halvautomatisk process. Om personuppgifter också behandlas i denna process utförs behandlingen i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av effektiv organisering och dokumentation av våra affärstransaktioner.

För mer information om Infor, automatiserad behandling av uppgifter och integritetspolicyer, besök infor.com/about/gdpr-validation

19.2 – OnEtrust IPO
Denna webbplats använder ”One Trust”-verktyget för samtycke till cookies från OneTrust IPO, 1350 Spring Street NW #500, Atlanta, GA 30309, USA för att erhålla effektivt användarsamtycke för cookies och cookie-baserade applikationer som kräver samtycke. Genom att integrera en motsvarande Javascript-kod visas en banner när de ringer upp sidan, på vilken man kan ge samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade applikationer genom att markera en ruta. Verktyget blockerar alla cookies som kräver samtycke tills respektive användare beviljar motsvarande samtycke genom att markera en ruta. Detta säkerställer att cookies av denna typ endast placeras på användarens terminalenhet om medgivande har beviljats.

För att verktyget för samtycke till cookies tydligt ska kunna tilldela sidvisningar till enskilda användare och individuellt registrera, logga och lagra de samtyckesinställningar som användaren har gjort under en session samlas viss användarinformation (inklusive IP-adress) in, överförs till och lagras på One Trust-servrar när vår webbplats anropas av verktyget för samtycke till cookies.

Denna behandling av uppgifter utförs i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR på grundval av vårt legitima intresse av en juridiskt godkänt, användarspecifik och användarvänlig hantering av samtycke för cookies, och därmed en juridiskt godkänd organisering av vår webbplats.

Ytterligare rättslig grund för den beskrivna behandlingen av uppgifter är artikel 6, paragraf 1, punkt c) i GDPR. Som personuppgiftsansvarig är vi föremål för den rättsliga skyldigheten att göra tekniskt onödiga cookies beroende på den respektive användarens samtycke.

För mer information om One Trusts användning av uppgifter, besök onetrust.com/blog/gdpr-compliance

19.3 – Ansökningar för jobbannonser via e-post
På vår webbplats annonserar vi aktuella lediga tjänster i ett separat avsnitt, vilka intresserade parter kan ansöka via e-post till den angivna kontaktadressen.

För att kunna ingå i ansökningsprocessen måste de sökande tillhandahålla oss alla personuppgifter som krävs för att kunna utföra en sund välgrundad bedömning samt urval, ihop med ansökan via e-post.

Obligatorisk information i detta avseende inkluderar allmän personlig information (namn, adress, telefonnummer eller elektroniska kontaktmedel) och prestationsspecifika bevis på de kvalifikationer som krävs för en position. Om det är nödvändigt kan även hälsorelaterade uppgifter krävas, uppgifter som måste beaktas med särskild hänsyn utifrån arbets- och socialrätten för att skydda den sökandes sociala säkerhet.

De komponenter som en ansökan måste innehålla för att beaktas i varje enskilt fall och det form i vilken dessa komponenter måste skickas in via e-post finns i respektive jobbannons.

Efter att ha mottagit ansökan som har skickats med den angivna e-postadressen för kontakt kommer vi att lagra ansökningsuppgifterna och utvärdera dem enbart i syfte att behandla ansökan. Om frågor uppstår under behandlingen kommer vi att använda antingen den e-postadress som den ansökande tillhandahållit med sin ansökan eller ett telefonnummer som tillhandahålls efter eget gottfinnande.

Den rättsliga grunden för denna behandling, inklusive att kontakta oss för frågor, är vanligtvis artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR (för behandling i Tyskland tillsammans med avsnitt 26, paragraf 1 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG)), i vilkens bemärkelse ansökningsprocessen anses vara inledningen av ett anställningsavtal.

I den mån särskilda kategorier av personuppgifter i betydelsen hos artikel 9, paragraf 1, i GDPR (t.ex. hälsouppgifter såsom information om allvarligt funktionshinder) begärs från sökande som en del av ansökningsprocessen, ska behandlingen genomföras i enlighet med artikel 9, paragraf 2, punkt b) i GDPR, så att vi kan utöva de rättigheter som följer av arbetsrätt och socialförsäkrings- och socialskyddslagstiftning och uppfylla våra skyldigheter i detta avseende.

Sammantaget kan behandlingen av de särskilda kategorierna av uppgifter också baseras på artikel 9, paragraf 1, punkt h) i GDPR om den utförs för förebyggande sjukvård eller yrkesmedicin, för bedömning av den sökandes arbetsförmåga, för medicinsk diagnos, vård eller behandling inom hälso- eller socialsektorn eller för hantering av system och tjänster inom hälso- eller socialsektorn.

Om den sökande inte har valts under den utvärdering som beskrivits ovan eller om en sökande avbryter sin ansökan i förtid, kommer hans/hennes uppgifter som överförts via e-post och all elektronisk korrespondens, inklusive den ursprungliga ansöknings-e-postadressen, att raderas senast sex månader efter lämpligt meddelande. Denna period mäts baserat på vårt legitima intresse av att kunna svara på eventuella uppföljningsfrågor om ansökan och, om nödvändigt, för att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla bevis enligt bestämmelserna om lika behandling av sökande.

I händelse av ett en lyckad ansökan kommer de uppgifter som tillhandahållits att behandlas vidare baserat på artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR (för behandling i Tyskland tillsammans med avsnitt 26, paragraf 1, BDSG) i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

19.4 – Ansökningar online via ett formulär
På vår webbplats erbjuder vi jobbsökande möjligheten att ansöka online med hjälp av ett motsvarande formulär. För att kunna ingå i ansökningsprocessen måste de sökande förse oss med alla de personuppgifter som krävs för en väletablerad och informerad bedömning och val via formuläret.

Obligatorisk information inkluderar allmän personlig information (namn, adress, telefonnummer eller elektroniska kontaktmedel) och prestationsspecifika bevis på de kvalifikationer som krävs för en befattning. Om det är nödvändigt kan även hälsorelaterade uppgifter krävas, uppgifter som måste beaktas med särskild hänsyn utifrån arbets- och socialrätten för att skydda den sökandes sociala säkerhet.

I samband med inlämnandet av formuläret överförs ansökningsuppgifterna till oss i krypterad form i enlighet med den senaste tekniska utvecklingen, lagras av oss och utvärderas uteslutande i syfte att behandla ansökan.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vanligtvis artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR (för behandling i Tyskland tillsammans med avsnitt 26, paragraf 1 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG)), i vilkens bemärkelse ansökningsprocessen anses vara inledningen av ett anställningsavtal.

I den mån särskilda kategorier av personuppgifter i betydelsen hos artikel 9, paragraf 1, i GDPR (t.ex. hälsouppgifter såsom information om allvarligt funktionshinder) begärs från sökande som en del av ansökningsprocessen, ska behandlingen genomföras i enlighet med artikel 9, paragraf 2, punkt b) i GDPR, så att vi kan utöva de rättigheter som följer av arbetsrätt och socialförsäkrings- och socialskyddslagstiftning och uppfylla våra skyldigheter i detta avseende.

Sammantaget kan behandlingen av de särskilda kategorierna av uppgifter också baseras på artikel 9, paragraf 1, punkt h) i GDPR om den utförs för förebyggande sjukvård eller yrkesmedicin, för bedömning av den sökandes arbetsförmåga, för medicinsk diagnos, vård eller behandling inom hälso- eller socialsektorn eller för hantering av system och tjänster inom hälso- eller socialsektorn.

Om sökanden inte väljs under den utvärdering som beskrivs ovan eller om en sökande avbryter sin ansökan i förtid kommer hans/hennes uppgifter som överförts i formuläret att raderas senast sex månader efter lämpligt meddelande. Denna period mäts baserat på vårt legitima intresse av att kunna svara på eventuella uppföljningsfrågor om ansökan och, om nödvändigt, för att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla bevis enligt bestämmelserna om lika behandling av sökande.

I händelse av ett en lyckad ansökan kommer de uppgifter som tillhandahållits att behandlas vidare baserat på artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR (för behandling i Tyskland tillsammans med avsnitt 26, paragraf 1, BDSG) i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

19.5 – Google Maps
På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (land) kartor för visuell visning av geografisk information. Genom att använda den här tjänsten kommer du att se vår plats och det blir lättare för dig att hitta oss.

Så snart du har åtkomst till de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad, överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Google-servrar och lagras där, vilket även kan innebära överföring till servrarna hos Google LLC. i USA. Detta inträffar oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om ett användarkonto finns. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas ditt konto direkt. Om du inte vill ha uppdraget med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Insamling, lagring och analys utförs i enlighet med artikel 6 paragraf 1 punkt f) i GDPR på grundval av Googles legitima intresse av att visa personligt anpassad reklam, marknadsundersökningar och/eller utforma Googles webbplatser i enlighet med efterfrågan. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet. Om du inte godkänner framtida överföring av dina uppgifter till Google som en del av användningen av Google Maps har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av Javascript-applikationen i din webbläsare. I detta fall kan inte Google Maps och sålunda inte heller kartvisningen på denna webbplats användas.

Du kan läsa Googles användarvillkor på google.de/intl/de/policies/terms/regional, de ytterligare användarvillkoren för Google Maps kan hittas på google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Detaljerad information om skydd av uppgifter i samband med användning av Google Maps finns på Googles webbplats (”Googles integritetspolicy”): google.de/intl/de/policies/privacy

I den mån det krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med effekt i framtiden. För att utöva ditt tillbakadragande, följ det alternativ för att göra en invändning som beskrivs ovan.

MICROSOFT Power BI

För intern visualisering av affärsprocesser och för användardefinierade analyser av affärsprocesser använder vi tjänsten ”Microsoft Power BI” från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Om så är tillämpligt kan personliga kunduppgifter vara föremål för visualiserings- och analysprocesser och kan behandlas av Microsoft BI för detta ändamål. I så fall behandlar Microsoft personuppgifter som personuppgiftsbiträde bundet av instruktioner i enlighet med artikel 28 i GDPR och har ingått ett kontraktsavtal för oss att skydda dessa uppgifter i enlighet med lagstadgade krav. För detta ändamål använder Microsoft toppmoderna krypteringsmetoder och säkerställer att behandlingen av uppgifter uteslutande utförs i datacenter inom EU.
Du hittar mer information om Power BI:s åtgärder för skydd av uppgifter på microsoft.com/de-de/trustcenter/security/powerbi-security

 

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

21.1 – Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig som registrerad person omfattande rättigheter (rätt till åtkomst och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, om vilka vi informerar dig nedan:

      
 • Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i GDPR: I synnerhet har du rätt att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, behandlingens syften, de kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden eller kriterierna för att fastställa lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, att invända mot behandlingen, att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, dina uppgifters ursprung om de inte har hämtats från dig av oss, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och, i förekommande fall, meningsfull information om logiken som är involverad och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling som påverkar dig, samt din rätt att få information om vilka garantier som finns i enlighet med artikel 46 i GDPR när dina uppgifter överförs till tredje land
 •     
 • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR: Du har rätt att omedelbar korrigering av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av ofullständiga uppgifter som lagras av oss
 •     
 • Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om artikel 17, paragraf 1, GDPR är uppfyllda. Denna rättighet gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för utövande av rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk
 •     
 • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge korrektheten i dina uppgifter, som du bestrider, verifieras, om du nekar till radering av dina uppgifter på grund av obehörig behandling av uppgifter och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts, eller om du har invänt på grund av din speciella situation så länge som det har ännu inte fastställts om våra legitima skäl råder
 •     
 • Rätt till information i enlighet med artikel 19 i GDPR: Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling mot den personuppgiftsansvarige, är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka de personuppgifter som gäller dig har avslöjats om denna rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta är omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.
 •     
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller för att begära att det överförs till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt.
 •     
 • Rätten att återkalla samtycke som beviljas enligt artikel 7, paragraf 3 i GDPR: Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av uppgifter med effekt för framtiden. I händelse av att ditt samtycke upphävs kommer vi utan dröjsmål att radera de berörda uppgifterna, såvida inte ytterligare behandling kan utföras baseras på rättslig grund för behandling utan samtycke.

21.2 – Återkallandet av samtycke ska inte påverka lagligheten för den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till tillbakadragandet

      
 •     

  Rätt att framföra ett klagomål enligt artikel 77 i GDPR: Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig bryter mot GDPR, har du – utan att det påverkar någon annan administrativ eller rättslig åtgärd – rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du bor, arbetar eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffat.

      

21.2 – RÄTT ATT INVÄNDA

      
 • OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED EN BALANSERING AV INTRESSEN PÅ GRUND AV VÅRT ÅSIDOSÄTTANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIELLA SITUATION, RÄTT ATT MOTSÄTTA DIG DENNA BEHANDLING MED FRAMTIDA VERKAN.
 •     
 • OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA, KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN UPPVISA ÖVERTYGANDE LEGITIMA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.
 •     
 • OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.
 •     
 • OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA, KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR SYFTEN KOPPLADE TILL DIREKT MARKNADSFÖRING.

 

VARAKTIGHETEN FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms enligt relevant rättslig grund, syftet med behandlingen och – om tillämpligt – dessutom i enlighet med respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).
Vid behandling av personuppgifter baserat på uttryckligt samtycke enligt artikel 6, paragraf 1, punkt a) i GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade drar tillbaka sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasi-rättsliga skyldigheter baserat på artikel 6, paragraf 1, punkt b) i GDPR så kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter att lagringsperioderna har löpt ut, i den mån de inte längre behövs för att fullgöra eller initiera ett kontrakt och/eller vi inte har ett berättigat intresse av att fortsätta lagra dem.

När personuppgifter behandlas baserat på artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att invända i enlighet med artikel 21, paragraf 1 i GDPR, såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring baserat på artikel 6, paragraf 1, punkt f) i GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade personen utövar sin rätt att invända mot artikel 21, paragraf 2 i GDPR.

Om inget annat anges i den andra informationen i detta meddelande om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter att raderas när de inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

 


Uppdaterad 2021-12-11