The Burton Blog

Burton är B Corp-certifierade (IGEN)

Burlington, VT (22 januari 2024) Burton snowboards är stolta över att meddela sin återcertifiering som en B Corporation®. B Corporation® är brett erkända som guldstandarden för att bedriva verksamhet som en kraft för det goda. De företag som får denna certifiering måste åta sig att följa de högsta sociala och miljömässiga standarderna.

Jag är övertygad om att sättet vår verksamhet påverkar planeten och snowboardåkare världen över är lika viktigt som designen och kvaliteten hos Burtons produkter.
– Donna Carpenter, Owner of Burton

”Alla vi på Burton är mycket stolta över att vara en del av den växande B Corp-rörelsen eftersom det innebär att vårt familjeägda företag bidrar till att göra våra metoder mer rättvisa, ansvarsfulla och transparenta.”


Vad betyder B Corp?

B Corps är företag som blivit certifierade av den ideella organisationen B Lab och är allmänt kända för att bedriva sin verksamhet enligt höga sociala och miljömässiga krav och enligt affärsmodeller som balanserar vinst med positiv påverkan. B Lab startades 2006 med en vision om att göra så att företag verkar som en kraft för förbättring. 2007 var 82 företag B Corp-certifierade. Nu finns det nästan 8 000 B Corp-certifierade företag i över 90 länder och fler än 160 branscher.

Att vara B Corp-certifierad innebär att man deltar i en rörelse som förändrar de ekonomiska spelreglerna. Utöver att utfärda B Corps-certifieringar skapar B Lab även standarder, policyer, verktyg och program som förändrar kapitalismens beteende, kultur och struktur. Förhoppningen är att B Corp-företagen tillsammans kan utföra bestående åtgärder som svar på samhällets största utmaningar.


Hur blev Burton certifierade?

Att B Corp-certifieras innebar en omfattande granskning av varje aspekt av hur vi bedriver vår verksamhet – från hur vår verksamhet styrs till hur våra anställda behandlas och får betalt, hur vi främjar en inkluderande gemenskap, vår miljöpåverkan och inte minst hur vi interagerar med våra kunder.

B Corp-certifiering innebär att vi bekräftats leva upp till B Labs höga krav vad gäller social och miljömässig påverkan, att vi gjort ett juridiskt åtagande om styrning av intressenter och att vi tagit steget till ansvarstagande och insyn genom att redovisa våra resultat i en offentlig B Corp-profil. Att vara ett B Corp-certifierat företag innebär i grund och botten att vi är fast beslutna att värdesätta alla berörda parter i vår verksamhet: anställda, kunder och miljön.

Day2_RiderSummit2023_InnsbruckAT_Blatt_0868.jpg
ClimateStrike_BurlingtonVT_PeteCurialle_5937.jpg

Vad betyder det att omcertifieras?

Att vara ett B Corp-certifierat företag innebär att man utgår från ett globalt ramverk för att göra ständiga förbättringar. Som ett B Corp-certifierat företag genomgår vi en utvärdering vart tredje år för att visa att vi lever upp till B Labs krav. Sedan vi först blev B Corp-certifierade 2019 har B Labs krav och certifieringsprocesser utvecklats.

Den här gången tog det över ett år att slutföra vår omcertifiering, men siffrorna visar tydligt vårt engagemang för B Corp-processen och våra värderingar. Vi är glada att kunna berätta att vi fick 18% högre score jämfört med första granskningen. Det inkluderar övergången från att certifieras som ett globalt varumärke 2019 till att omcertifieras på regional nivå: en ännu närmare granskning av våra HR-policyer, anläggningar samt verksamheter i Nordamerika, Europa och Asien som vi klarade med toppbetyg.


Day2_RiderSummit2023_InnsbruckAT_Blatt_0595.jpg
RuggedThread_LanePearson_BendOR_0299.jpg

Att bry oss om våra medmänniskor innebär för oss att erbjuda rättvisa löner, köpa in produkter på ett ansvarsfullt sätt och se till att alla känner sig välkomna i vår community.

Att omcertifieras som B Corp ser till att vi tar ansvar för alla våra värderingar. Att ta hand om våra medmänniskor är, och kommer alltid att vara, en grundsten för oss. Vi investerar aktivt i att förbättra livet för alla som Burton arbetar med, från säkra arbetsförhållanden i hela vår leveranskedja till att säkerställa att fabriker lever upp till strikta internationella krav på mänskliga rättigheter.

2019 blev vi godkända som medlem i Fair Labor Association – en tre och ett halvt år lång resa för att uppnå den högsta standarden inom arbetstagares rättigheter och socialt ansvar. I tillägg till att köpa in produkter på ett ansvarsfullt sätt har vi satt upp ett tydligt mål att alla Burtons anställda, uppdragstagare och arbetare på större leverantörsfabriker ska få en levnadslön senast 2025.

Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att minska koldioxidutsläppen, säkerställa att våra produkter är bra för planeten och tillverka produkter som håller länge.

B Corp-certifierade företag utvärderas utifrån sitt ansvarstagande för planeten, och i årtionden har vi valt en väg som minimerar vårt fotavtryck och samtidigt skapar en positiv inverkan. Vi tar steg mot att bli bättre på att värna vår planet – från att ta en ordentlig titt på våra produkters livscykel till att köpa in miljövänliga material, använda 100% förnybar energi för våra nordamerikanska kontor och butiker samt komma på lösningar för hur våra produkter kan användas längre.

Sedan vi blev B Corp-certifierade 2019 har vi tagit vårt hållbarhetsarbete världen över och fastställt klimatmål enligt Science Based Targets Initiative. Under 2020 genomförde vi vår första globala kartläggning av koldioxidutsläpp och satte upp ambitiösa mål för 2030 att minska utsläppet av växthusgaser från alla våra anläggningar, verksamheter och leveranskedjor. Eftersom vi vet att vi behöver arbeta gränsöverskridande för att skydda planeten har vi tagit en aktiv roll för en positiv klimatpolitik. Vi samarbetar nära med Protect Our Winters och flera andra organisationer för att påverka beslutsfattare att ta krafttag mot klimatkrisen.

Det är vårt ansvar att skydda snowboardåkningens framtid och ge alla möjligheten att ha kul på brädan.

B Corp-certifierade företag är ansvariga för alla som berörs av företaget, och för oss inkluderar det alla snowboardåkare, överallt. Vi vet att vi har mycket arbete framför oss om vi ska kunna göra det här till en miljö som känns välkomnande och säker för alla åkare. Som en del av vårt pågående arbete för Justice, Equity, Diversity, and Inclusion (JEDI) har vi avsatt 300 000 dollar under tre år för att öka representationen av BIPOC inom snowboardvärlden. Dessutom har vi startat det årliga Culture Shifters-eventet för att sammanföra BIPOC-personer från alla samhällsskikt och skapa en bredare snowboardkultur.

Vi har firat Pride genom att förstärka hbtqi-röster från medarbetare och ambassadörer om vikten av att synliggöras i naturen. Vi har även samarbetat med The Venture Out Project, en ideell organisation som hjälper hbtqi-personer att uppleva naturen på ett säkert sätt. Vi har insett att samordnade JEDI-initiativ är den mest effektiva vägen till varaktig förändring. Det ledde Burton till att vara med och grunda Outdoor Diversity Alliance, en sammanslutning av likasinnade företag som arbetar för att lösa systematiska problem inom friluftsbranschen och öka jämlikhet och inkludering.

CultureShifters2023_AspenCO_Lilia_8428.jpg

Framtiden

Att återigen klara B Corp-certifieringen innebär ett förnyat engagemang för vår familjeägda, värderingsdrivna filosofi. Genom att visa att det är möjligt att vara framgångsrika och samtidigt göra rätt gentemot människor och miljö kan vi förhoppningsvis inspirera andra företag att göra detsamma. Eftersom det alltid finns fler framsteg att göra har vi fastställt våra mål för 2025 enligt B Corp-ramverket. Snowboard handlar om att utvecklas, och vi försöker alltid förbättra oss. På vår Mål-sida kan du följa hur vi arbetar för att skapa en bättre väg framåt tillsammans.

Följ med på vår Syftesida när vi tillsammans arbetar för att skapa en bättre väg framåt.


SHARE